DEB Subsidiekeuzehulp

MKB: snel bij de juiste subsidie

Investeer je in efficiën energieverbruik of duurzaamheid? Check of je aanspraak kunt maken op subsidie. 

Zoek op de manier die bij je past:

Keuzehulp subsidies

De keuzehulp laat je snel zien welke subsidieregeling voor jou van toepassing kan zijn. Het werkt in drie stappen:

Bekijk direct of voor jouw investering een subsidieregeling bestaat. 

Lijst met investeringen

Kijk in het alfabetische overzicht of voor jouw investering een subsidieregeling beschikbaar is. 

Lijst

A – B – C – D – E – F – G – H – I 

J – K – L – M – N – O – P – Q – R 

S – T – U – V – W – X – Y – Z

A.

 • aanpassing/vervanging v ruimteverwarming SAH
 • aanpassingen drijfmest installatie MIA Vamil
 • accu EIA
 • accu of biogas voor stroom MIA Vamil
 • adiabatische koeling installeren (koelen met water) EIA
 • afsluitkosten netbeheerder SAH
 • afvang en opslag CO2 SWIG
 • akoestisch afschrik systeem MIA Vamil
 • appa zwavel emissie te verwijderen MIA Vamil
 • apparatuur MIA Vamil
 • apparatuur MIA Vamil
 • apparatuur akkerbouw combineren bomen en struiken MIA Vamil
 • apparatuur beperking voedselverspilling MIA Vamil
 • apparatuur bladeiwit productie MIA Vamil
 • apparatuur om emissie aftevangen MIA Vamil
 • apparatuur om emissie te reduceren MIA Vamil
 • apparatuur om emissie te reduceren lachgas en methaan MIA Vamil
 • apparatuur om emissie te transporteren MIA Vamil
 • apparatuur reststromen tot voedsel MIA Vamil
 • apparatuur scheiding mest en urine MIA Vamil
 • apparatuur voor minder grondstof gebruik MIA Vamil
 • appartuur continu proces gevaarllijke stoffen MIA Vamil
 • automatische sorteermachine MIA Vamil
 • automatische voersystemen MIA Vamil