Alle maatregelen op een rij

Alle maatregelen op een rij

Mkb-ondernemers zijn goed op weg met energiebesparing. En tegelijkertijd moet en kan het nog beter. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) aangescherpt en verbeterd.

DEB helpt gebouweigenaren en huurders stap voor stap op weg.
Energiebesparingsplicht

Alle locaties van bedrijven en instellingen met een jaarlijks energieverbruik meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.

Rapportageplichten: volgens de Informatieplicht energiebesparing dienen de gebouweigenaar en huurder voor 1 december 2023 te rapporteren over de uitgevoerde energiebesparende maatregelen via het e-Loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De Onderzoeksplicht geldt voor organisaties die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.

Kies je categorieën

Filter aan de hand van de 3 hoofdcategorieën – Gebouwen, Faciliteiten en Processen – en de subcategorieën welke maatregelen op jouw onderneming van toepassing zijn.

Bekijk de maatregelen

Bekijk per (sub)categorie de voorgestelde maatregelen en bepaal per (sub)categorie of de desbetreffende maatregelen relevant zijn voor jouw bedrijf. Hiermee krijg je overzicht hoe jouw bedrijf aan de Energiebesparingsplicht kan voldoen.

Rapporteer via het eLoket RVO

Let op: de code die is weergegeven achter de uitleg van de maatregelen (bijvoorbeeld GB1) correspondeert met de informatie die je voor 1 december 2023 dient te rapporteren via het e-Loket van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Nog even op een rij:

  • Energiebesparingsplicht: Alle locaties van bedrijven en instellingen met een informatieplicht – dus met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas (equivalent) – dienen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze Erkende Maatregelen energiebesparing (EML) bestaat uit 3 categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan.
  • Informatieplicht: Alle locaties van bedrijven en instellingen met een energieverbruik meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas (equivalent) dienen aan de rijksoverheid te rapporteren over energiebesparende maatregelen. Deze Informatieplicht energiebesparing is vierjaarlijks en is gekoppeld aan de energiebesparingsplicht. De deadline is 1 december 2023.
  • Onderzoeksplicht: Nieuw is de onderzoeksplicht voor organisaties die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken.
  • Geen rapportageplicht? Val je als ondernemer buiten de rapportageplicht maar wil je weten hoe je energiebesparend kunt ondernemen? Ook dan kun je bovenstaande stappen doorlopen.

Hoe sneller je de maatregel oppakt, hoe sneller je profiteert van lagere energiekosten!