Maatregel

Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger

Een ventilatormotor van klasse IE4 is zeer efficiënt in gebruik. Het is daarom zinvol een oude(re) IE2- of IE3-motor te vervangen en zo energie te besparen.
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

Een ventilatormotor van klasse IE4 is zeer efficiënt in gebruik. Het is daarom zinvol een oude IE klasse 1 motor te vervangen en zo energie te besparen. De slakkenhuisventilator dankt zijn naam aan de vorm van het ventilatorhuis. In het ventilatorhuis draait een waaier en deze zorgt voor de gewenst druk uit het slakkenhuis. De aandrijving van slakkenhuisventilatoren wordt gerealiseerd door een elektromotor.

Oude motoren verbruiken meer energie dan nieuwe. Door middel van de klasse-aanduiding is te bepalen wat het rendement van de motor is. Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren.

De klasse-aanduiding is te vinden op het typeplaatje van de motor of in de beschrijving. IE betekent International Efficiency. IE is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Dit wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. Op het typeplaatje van de motor is de energiezuinigheid aangegeven, zoals:

IE1 = standaard rendement;
IE2 = hoog rendement;
IE3 = premium rendement;
IE4 = super-premium rendement.

Hoe hoger het nummer, hoe beter de motor en hoe groter de besparing.

Een zuinigere motor (met een betere IE-klasse) aanschaffen is zinvol, omdat het elektraverbruik de grootste kostenpost is gedurende de totale levensduur van de motor.

Deze maatregel moet te zijner tijd (bij vervanging of groot onderhoud) worden genomen als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Sinds oktober 2019 is er een nieuwe verordening voor elektromotoren van kracht. Deze verordening zorgt ervoor dat alleen motoren die zo min mogelijk impact hebben op het milieu beschikbaar zijn. De kans is dus klein dat een elektromotor die na 2019 is aangeschaft niet aan deze eisen voldoet.
  • Let vooral op elektromotoren die veelvuldig worden gebruikt, met name in het productieproces.
  • Het aantal bedrijfsuren speelt ook een rol bij deze maatregel. Als een motor bijvoorbeeld 3 uur per dag draait, is het raadzaam om bij vervanging te kiezen voor een betere motor.
  • Bij een revisie van een oude elektromotor (IE1, IE2 of IE3) is het verstandig om te overwegen om een nieuwe motor van een betere klasse te installeren.
De wet

Er is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat.

Niet van toepassing.

Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar.

Maak ventilatoren regelmatig schoon.

Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.