Maatregel

Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger

Een ventilatormotor van klasse IE4 is zeer efficiënt in gebruik. Het is daarom zinvol een oude IE klasse 2 of 3 motor te vervangen en zo energie te besparen.

Advies van de energieadviseur

  • Sinds oktober 2019 is er een nieuwe verordening van kracht voor elektromotoren, waardoor de EU ervoor zorgt dat alleen motoren beschikbaar zijn die zo min mogelijk impact hebben op het milieu. De kans dat een elektromotor die na 2019 is aangeschaft niet aan deze eisen voldoet, is klein.
  • Let vooral op elektromotoren die veelvuldig worden gebruikt, met name in het productieproces.
  • De bedrijfsuren spelen ook een rol bij deze maatregel. Als een motor bijvoorbeeld 3 uur per dag draait, is het raadzaam om bij vervanging een betere motor te kiezen.
  • Bij een revisie van een oude elektromotor (IE1, IE2 of IE3) is het verstandig om te overwegen om een nieuwe motor van een betere klasse te installeren.

Oude motoren verbruiken meer energie dan nieuwe. Je kunt het rendement van een motor bepalen aan de hand van de klasse-aanduiding. Vervang een motor met IE-klasse 2 of 3 door een IE4 of beter.
Je kunt de klasse-aanduiding vinden op het typeplaatje van de motor of in de beschrijving. IE staat voor International Efficiency en geeft aan hoe energiezuinig een elektromotor is. Dit wordt bepaald volgens de IEC 60034-30 norm. Op het typeplaatje van de motor staat de energiezuinigheid aangegeven, bijvoorbeeld:

IE1 = standaard rendement;
IE2 = hoog rendement;
IE3 = premium rendement;
IE4 = super-premium rendement.
Hoe hoger het nummer, hoe beter de motor en hoe meer je kunt besparen.

Financiële aspecten

Een zuinigere motor (met een betere IE-klasse) aanschaffen is zinvol, omdat het elektraverbruik de grootste kostenpost is gedurende de totale levensduur van de motor.

De wet

Er is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat.

Niet van toepassing.

Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar.

Maak ventilatoren regelmatig schoon.