Maatregel

Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren

In de luchtbehandelingskast (LBK) zitten ventilatormotoren. Een indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren kan vervangen worden door een direct gedreven ventilator. Het is zinvol een oude veel gebruikte motor (bijvoorbeeld van de klasse IE3) te vervangen voor een betere. Op die manier wordt er stroom bespaard.

Advies van de energieadviseur

  • Sinds oktober 2019 is er een nieuwe verordening van kracht voor elektromotoren, waardoor de EU ervoor zorgt dat alleen milieuvriendelijke motoren beschikbaar zijn. De kans dat een elektromotor die na 2019 is aangeschaft niet aan deze eisen voldoet, is kleiner.
  • Let vooral op elektromotoren die veelvuldig worden gebruikt, met name in het productieproces.
  • De bedrijfsuren spelen ook een rol bij deze maatregel. Als een motor bijvoorbeeld meer dan 9 uur per dag draait, is het raadzaam om bij vervanging een betere motor te kiezen.
  • Een slakkenhuisventilator is eenvoudig te herkennen doordat er een slakkenhuis aan vastzit.
  • Bij een revisie van een oude elektromotor (IE1, IE2 of IE3) is het verstandig om te overwegen om een nieuwe motor van een betere klasse te installeren.

Een ventilatormotor met een IE4-klasse is zeer efficiënt in gebruik. Het is daarom slim om een oude IE klasse 3 motor van een indirect gedreven slakkenhuisventilator te vervangen door een direct gedreven ventilator. Hiermee kun je energie besparen.

De klasse-aanduiding, zoals IE1, IE2, IE3, of IE4, geeft het rendement van de motor aan. Deze informatie is te vinden op het typeplaatje van de motor of in de beschrijving. IE staat voor International Efficiency en het is een maatstaf voor de energiezuinigheid van een elektromotor volgens de IEC 60034-30 norm.

Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de motor en hoe groter de besparing. Oude motoren verbruiken over het algemeen meer energie dan nieuwe motoren. Door een oude IE1-slakkenhuisventilator te vervangen door een direct gedreven ventilator met een hogere klasse, kun je energie besparen.

Financiële aspecten

Een zuinigere motor (met een betere IE-klasse) aanschaffen is zinvol, omdat het elektraverbruik de grootste kostenpost is gedurende de totale levensduur van de motor.

De wet

Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor aanwezig.

Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar.

Maak ventilatoren regelmatig schoon.