Maatregel

Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren

In de luchtbehandelingskast (LBK) zitten ventilatormotoren. Een indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilator kan vervangen worden door een direct gedreven ventilator. Het is zinvol een oude, veel gebruikte motor (bijvoorbeeld van de klasse IE1) te vervangen voor een betere. Op die manier wordt er stroom bespaard.

Advies van de energieadviseur

• In oktober 2019 is de nieuwe verordening van elektromotoren ingegaan. Via deze weg zorgt de EU dat er enkel motoren beschikbaar zijn die zo min mogelijk effect op het milieu hebben.De kans dat een elektromotor aangeschaft na 2019 niet meer voldoet, is klein. • Let vooral op elektromotoren die vaak gebruikt worden, dus in het productieproces. • Bij deze maatregel spelen ook de bedrijfsuren een rol, bij ruim 8 draaiuren per dag moet bij vervanging een beter motor gekozen worden. • Een slakkenhuisventilator is eenvoudig te herkennen, er zit een slakkenhuis aan vast. • Bij een revisie van een een oude elektromotor (IE1 of IE2 of IE3), is het goed een nieuwe motor van een betere klasse te overwegen.

Een ventilatormotor van klasse IE4 is zeer efficiënt in gebruik. Het is daarom zinvol een oude IE klasse 1 motor te vervangen en zo energie te besparen. Slakkenhuisventilator dankt zijn naam aan de vorm van het ventilatorhuis. In het ventilatorhuis draait een waaier en deze zorgt voor de gewenst druk uit het slakken huis. De aandrijving van slakkenhuisventilatoren wordt meestal gedaan door een elektromotor.
Oude motoren verbruiken meer energie dan nieuwe. Door middel van de klasse-aanduiding is te bepalen wat het rendement van de motor is. Vervang indirect gedreven IE1-slakkehuisventilator door direct gedreven ventilatoren.

De klasse-aanduiding is te vinden op het typeplaatje van de motor of in de beschrijving. IE betekent International Efficiency. IE is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Dit wordt bepaald volgens de IEC 60034-30. Op het typeplaatje van de motor is de energiezuinigheid aangegeven, zoals:
IE1 = standaard rendement;
IE2 = hoog rendement;
IE3 = premium rendement;
IE4 = super-premium rendement.

Hoe hoger het nummer, hoe beter de motor en hoe groter de besparing.

Financiële aspecten

Als naar de totale levensduur van een motor gekeken wordt, is het elektraverbruik de grootste kostenpost. Daarom is het zinvol een zuiniger motor (beter IE klasse) aan te schaffen.

De wet

Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor aanwezig.

Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW.

Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar.

Maak ventilatoren regelmatig schoon.