Maatregel

Vergroot de persluchtbuffer

Het starten en stoppen van een compressor kost veel energie. Sluit een (extra) buffervat aan op het bestaande persluchtnetwerk, zodat het mogelijk is om meer perslucht op te slaan. Op deze manier beperk je het aantal starts en stops van de compressor.
Compressor
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

Een compressor slaat aan om de (lucht)tank te vullen en slaat af wanneer deze gevuld is. Wanneer de vraag naar perslucht varieert, zal een compressor met een kleiner vat vaker starten. Om te voorkomen dat de compressor constant moet herstarten, draait de motor soms zonder de tank daadwerkelijk te vullen. Dit staat bekend als nullast-uren, en het doel is om deze nullast-uren te beperken tot maximaal 5 minuten achter elkaar. Met een buffervat verdeel je als het ware de perslucht over een langere periode, waardoor de compressor slechts af en toe hoeft te starten. Hierdoor hoeft de compressor niet in nullast te draaien.

De prijs van perslucht kan alleen worden vastgesteld door rekening te houden met specifieke factoren zoals de compressor, lekkages en drukinstellingen. Daarom is er geen algemeen geldende prijs. De kosten voor drukvaten kunnen variëren van EUR 450 tot EUR 6500 per vat. De prijs is afhankelijk van de inhoud. Deze kan variëren van 1 tot 5000 liter. De maatregel verdient zich in 5 jaar terug.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Het maken van perslucht is duur omdat veel energie verloren gaat door warmte. Daarom is het verstandig om hier aandacht aan te geven.
  • Perslucht wordt vaak over het hoofd gezien, maar het kan aanzienlijke voordelen opleveren als je het buffervat vervangt.
  • Voer de maatregel direct uit als de compressor 16 uur per dag draait.
  • Voer de maatregel bij vervanging uit als de compressor circa 14 uur per dag draait.
  • Het is verstandig de hele persluchtinstallatie kritisch te beoordelen en daarbij ook de andere maatregelen met betrekking tot perslucht mee te nemen.
De wet

Er is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal 5 minuten aaneengesloten in nullast te draaien.

Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen.

De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur.

De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.

Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.

Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.

Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.

Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.