Maatregel

Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie

Door het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Hierdoor werkt de koelinstallatie efficiënter. Bij een automatische condensordrukregeling is het temperatuurverschil van het koudemiddel tussen de verdamper en de condensor kleiner dan wanneer deze standaard wordt ingesteld op een buitentemperatuur van 30 graden.
Ventilatie

Advies van de energieadviseur

  • Deze maatregel doet meer dan je zou denken. Elke graad verlaging van de condersortemperatuur zorgt voor 1,5% verlaging in energieverbruik.
  • De kosten liggen vooral in de installatie en niet in het afstellen en onderhoud.

In een koelinstallatie wordt warmte uit de te koele ruimte onttrokken en afgegeven aan de omgeving. Daarom is de koelkast thuis aan de binnenzijde koud en aan de buiten zijde warm. De opgenomen warmte (uit de te koelen ruimte) wordt door een koelmiddel aan de buitenlucht afgegeven in de condensor (door het koelmiddel van gas naar vloeibare te laten gaan). Deze afgifte is optimaal als de buitentemperatuur circa 15°C lager is dan de condensor zelf. De buitentemperatuur is variabel en vaak standaard ingesteld op 50°C. Slechts enkele weken per jaar is het in Nederland zo warm dat de installatie op die hoge temperaturen moet werken. Door dit te schakelen met de buitentemperatuur en niet vast te zetten op een hogere temperatuur, werkt het systeem efficiënter.

Financiële aspecten

Vraag een offerte aan bij uw huisinstallateur. Het aanschaffen van een condensordrukregeling kost per condensor vanaf € 1.500. Gemiddeld is de terugverdientijd 5 jaar.

De wet

Er is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20 kWth aanwezig, die is voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk gedurende het gehele jaar.

De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint.

De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor.