Maatregel

Plaats zonnepanelen op het dak

Zonnepanelen wekken elektriciteit op. Deze zelf opgewekte stroom wordt meteen gebruikt in het gebouw. Indien er stroom is die niet meteen gebruikt kan worden, kan deze aan het net geleverd worden.

Advies van de energieadviseur

  • Zorg voor luchtcirculatie onder de zonnepanelen, omdat panelen efficiënter werken wanneer ze koeler zijn. Dit kan worden bereikt door te zorgen voor voldoende ruimte en luchtcirculatie onder de panelen.
  • In de meeste gevallen zijn vergunningen niet vereist voor het installeren van zonnepanelen. Het is echter altijd verstandig om te controleren wat de lokale voorschriften en regelgeving zijn voordat je met de installatie begint.
  • Laat de installatie van de zonnepanelen uitvoeren door een professionele installateur die bekend is met de NEN7250-normen. Dit zorgt ervoor dat de installatie veilig en conform de geldende normen wordt uitgevoerd.
  • Voer een scope 12 inspectie uit, aangezien verzekeraars dit vaak eisen. Een scope 12 inspectie is een elektrische veiligheidsinspectie voor zonnepaneleninstallaties.
  • Controleer de eisen van je verzekeraar met betrekking tot het aantal panelen en de veiligheidsmaatregelen die nodig zijn. Het is belangrijk om hier voorafgaand aan de installatie rekening mee te houden om ervoor te zorgen dat je aan de vereisten voldoet en de juiste dekking hebt.

Zonnepanelen wekken elektriciteit op in de vorm van gelijkspanning, meestal 12 of 24 Volt. Om deze elektriciteit bruikbaar te maken wordt er een omvormer gebruikt om het om te zetten naar wisselspanning.

Als zonnepanelen in serie worden geschakeld, vergelijkbaar met oude kerstboomverlichting, hebben ze allemaal last van verminderde opbrengst als er bijvoorbeeld schaduw op één paneel valt. Dit probleem kan worden opgelost met behulp van een optimizer, die ervoor zorgt dat elk paneel optimaal presteert ondanks eventuele schaduw.

Bij een grootverbruikaansluiting moet er rekening worden gehouden met netcongestie, wat betekent dat het elektriciteitsnet overbelast kan raken. In zulke gevallen is het vaak niet toegestaan om elektriciteit terug te leveren aan het net. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de hoeveelheid elektriciteit die overdag direct gebruikt kan worden, om te voorkomen dat er problemen ontstaan.

Daarnaast is het van belang dat het dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij moet er gekeken worden naar de draagkracht van de dakconstructie, mogelijke schaduwbronnen zoals gebouwen, bomen of klimaatinstallaties, en ook naar de verzekeringseisen die gesteld kunnen worden.

Financiële aspecten

De kosten voor het installeren van zonnepanelen bedragen gemiddeld ongeveer €1,00 per Wattpiek (Wp), inclusief installatie. Grotere zonnesystemen hebben doorgaans een lagere prijs per Wp dan kleinere systemen. Het is financieel voordelig om een zonnesysteem te hebben dat evenveel elektriciteit opwekt als je zelf verbruikt. De terugverdientijd (TVT) van een zonnesysteem varieert meestal tussen 6 en 10 jaar.

De wet

Er is een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3×80 A).
Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen.

Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.

Niet van toepassing.

Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon.
Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.