Maatregel

Plaats zonnepanelen op het dak

Zonnepanelen wekken elektriciteit op. Deze zelf opgewekte stroom kun je direct gebruiken. Verbruik je de stroom niet meteen? Dan is teruglevering aan het net mogelijk.
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

Hoe werken zonnepanelen? Panelen wekken elektriciteit op in de vorm van gelijkspanning: meestal 12 of 24 volt. Een aangesloten omvormer zet deze gelijkspanning om in wisselspanning. Daarna is de elektriciteit klaar voor gebruik met gangbare apparatuur.

Bij zonnepanelen zijn een paar punten belangrijk. De eerste is dat zonnepanelen vaak geschakeld zijn. Dit kun je vergelijken met oude kerstboomverlichting. Brengt één paneel minder op (bijvoorbeeld door schaduw), dan heeft dit een negatief effect op alle panelen. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Een optimizer biedt de oplossing. De optimizer zorgt ervoor dat elk paneel optimaal presteert. Ook bij eventuele schaduw.

Een ander aandachtspunt is de netcongestie. Soms is aanbod van opgewekte elektriciteit zo groot dat het elektriciteitsnetwerk het niet aankan. In die gevallen is het niet toegestaan terug te leveren aan het net. Houd hier rekening mee, zeker bij een grootverbruikaansluiting. Kijk altijd hoeveel elektriciteit je overdag direct kunt verbruiken. Zo voorkom je dat er problemen ontstaan.

Tot slot: niet ieder dak is geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Beoordeel voor plaatsing de draagkracht van de dakconstructie, mogelijke schaduwbronnen zoals gebouwen, bomen of klimaatinstallaties, en geldende verzekeringseisen.

De kosten voor het installeren van zonnepanelen bedragen gemiddeld circa EUR 1,50 per Wattpiek (Wp), inclusief installatie. Grotere zonnesystemen hebben meestal een lagere prijs per Wp dan kleinere systemen. Het is financieel voordelig om een zonnesysteem te hebben dat evenveel elektriciteit opwekt als je zelf verbruikt. De terugverdientijd (TVT) van een zonnesysteem varieert meestal tussen de 6 en 10 jaar.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

 • Panelen werken efficiënter wanneer ze koeler zijn. Zorg daarom voor luchtcirculatie onder de zonnepanelen.
 • In de meeste gevallen zijn vergunningen niet vereist voor het installeren van zonnepanelen. Toch is het altijd verstandig om te controleren wat de lokale regelgeving en voorschriften zijn voordat je met de installatie begint.
 • Laat de installatie van de zonnepanelen uitvoeren door een professionele installateur die bekend is met de NEN7250-normen. Dit zorgt ervoor dat de installatie veilig en volgens de geldende normen wordt uitgevoerd.
 • Voer een scope 12 inspectie uit. Dit eisen verzekeraars vaak. Een scope 12 inspectie is een elektrische veiligheidsinspectie voor zonnepaneleninstallaties.
 • Controleer de eisen van je verzekeraar. Soms gelden er regels voor het aantal panelen dat je wilt plaatsen, soms zijn er veiligheidsmaatregelen nodig. Check de vereisten en voorkom dat je onvoldoende verzekerd bent.
De wet

Er is ten minste 2.000m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300kWp aan zonnepanelen. Ook is er sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3×80 A).

 • Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast.
 • De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
 • Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd.
 • De verzekeraar gaat akkoord met het plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt.
 • Bij een installatie van 300kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt.
 • Is het gebouw een monument? Dan wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.

Niet van toepassing.

 • Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon.
 • Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren.
Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.