Maatregel

Plaats een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten

De warmte uit het koelwater moet afgevoerd worden om het koelwater weer af te laten koelen. Met een warmtewisselaar kun je warmte terugwinnen en ergens anders gebruiken voor verwarming.
Warmtewisselaar
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

De warmte uit koelwater kun je inzetten om het product of proceswater (voor) te verwarmen. Vaak wordt het koelwater na gebruik afgekoeld met een koeltoren waarbij alle warmte verloren gaat.

Via een warmtewisselaar wordt warmte van het koelwater afgestaan aan kouder water (dat bijvoorbeeld nodig is voor het productieproces). Dit koudere water warmt dan op, waardoor minder warmte nodig is om het op temperatuur te brengen.

Het ‘warme’ koelwater koelt zo af. Hierdoor is er minder energie nodig om het terug te koelen naar de gewenste temperatuur.

Laat je installateur bepalen hoe je het koelwater zinvol kunt inzetten door gebruik te maken van een warmtewisselaar. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Laat je installateur onderzoeken of het technisch mogelijk is om het koelwater af te koelen en de gewonnen warmte ergens anders in te zetten.
  • Voer deze maatregel uit als de restwarmte minimaal 2.800 uur per jaar nuttig ingezet kan worden (3 maanden). Bij meer dan 2.200 uur levert het voordeel op.
De wet

Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren. Hierbij wordt geen warmte teruggewonnen uit het koelwater.

De teruggewonnen warmte uit het koelwater kun je inzetten in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag.

  • Zelfstandig moment: de restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar.
  • Natuurlijk moment: de restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.

Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.