Maatregel

Plaats een warmtewisselaar om de restwarmte in koelwater te benutten

De warmte uit het koelwater moet afgevoerd worden om het koelwater weer af te koelen. Met behulp van een warmtewisselaar kan de warmte teruggewonnen worden en ergens anders gebruikt worden om daar energie te besparen voor verwarming.
Warmtewisselaar

Advies van de energieadviseur

  • Laat een installateur onderzoeken of het technisch mogelijk is om het koelwater af te koelen en de gewonnen warmte elders in te zeten.
  • Wanneer de restwarmte minimaal 2800 uur per jaar nuttig in te zetten is (3 maanden), moet je de maatregel meteen uitvoeren. Bij meer dan 2200 uur brengt het je voordeel.

De warmte uit het aanwezige koelwater kun je inzetten om het product of proceswater voor te verwarmen. Vaak wordt het koelwater afgekoeld na gebruik met een koeltoren, daarbij gaat alle warmte verloren. Via een warmtewisselaar is warmte van het koelwater af te staan aan kouder water (bijvoorbeeld nodig voor het productieproces). Dit koudere water warmt dan op, waardoor minder warmte nodig is voor het op temperatuur brengen. Het ‘warme’ koelwater koelt zo af. Daardoor is er minder energie nodig om het terug te koelen naar de gewenste temperatuur.

Financiële aspecten

Laat een installateur bepalen hoe je het koelwater zinvol kan inzetten met behulp van een warmtewisselaar. De maatregel verdient zich normaalgesproken binnen 5 jaar terug.

De wet

Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater.

De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag.

Zelfstandig moment: de restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar.

Natuurlijk moment: de restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.