Maatregel

Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water

Bij een heetwaterproces (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) kan warmte teruggewonnen worden uit het warme afvalwater (dat wordt geloosd op het vuilwaterriool). Deze warmte kan het suppletiewater van de stoomketel voorverwarmen en zo wordt er energie bespaard.
Krattenwasmachine

Advies van de energieadviseur

Vaak is men bewust van het heetwaterproces, maar staat niet stil bij het feit dat er erg veel energie het riool in geloosd wordt. Daarom is het verstandig om te kijken hoeveel warmte dit is en deze te hergebruiken. Het heetwaterproces dient meer dan 30 uur per week in productie te zijn.

Een heetwaterproces is een proces waar warm water gebruikt wordt. Denk aan het wassen van bijvoorbeeld kratten of gereedschap. Dit proces verbruikt minimaal 500m3 per jaar. Het water dat gebruikt wordt, kan rechtstreeks worden geloosd in het riool. Door het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces kan het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit het te lozen afvalwater. Het suppletiewater is het water dat nodig is om het waterverlies door verdamping en spuien in de stoominstallatie aan te vullen.

Financiële aspecten

Vraag een offerte aan bij uw huisinstallateur.

De wet

Er is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte uit is teruggewonnen.

Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.

Inspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar.