Maatregel

Isoleer de wanden van het zwembassin

Is de temperatuur van uw zwembadwater hoger dan de temperatuur in de aangrenzende (technische) ruimtes, dan verliest het zwemwater warmte. Door het isoleren van die wanden gaat er minder warmte verloren en bespaart u op stookkosten.
Glijbaanafsluiters

Advies van de energieadviseur

  • Zijn deze installaties geïsoleerd, dan is er waarschijnlijk warmtetransport van het water naar de ruimte. Zijn ze niet geïsoleerd, dan is het waarschijnlijk dat de installaties indirect helpen het water te verwarmen.

Onder en naast het zwembad bevinden zich vaak vrije ruimten. Hier vind je bijvoorbeeld de installaties voor het reinigen en verwarmen van het zwembadwater. Warmteverlies treedt op als de temperatuur van het zwembadwater in het bassin hoger is dan de lucht in de aanliggende ruimten. De warmte straalt dan vanuit het zwembadwater door de bassinwand naar de aanliggende ruimte.

Als de temperatuur van zwembadwater hoger is dan de temperatuur in de aangrenzende (technische) ruimtes, verliest het water warmte. Door het isoleren van de wanden kun je besparen op stookkosten omdat het water langer warm blijft. Het gaat niet om de luchtspouw om het zwembadbassin, waarin de stilstaande lucht werkt als isolatielaag. Het gaat met name om de bassinwanden grenzend aan de technische ruimte (waar de zwembadpomp of filterinstallatie staat).

Financiële aspecten

Het is lastig exact te bepalen hoeveel warmte vanuit het zwembad naar de technische ruimte overgaat. Dit is erg afhankelijk van de diverse temperaturen en van de oppervlakte. Gemiddeld genomen verdient deze maatregel zich binnen 5 jaar terug.

De wet

Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met ongeïsoleerde wanden.

De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden.

De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar.

Niet van toepassing.

Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie.