Maatregel

Plaats een filter op de afvoerlucht van de snipperafzuiger en blaas de afgezogen lucht terug de ruimte in

De snipperafzuiger zuigt kleine deeltjes op zodat deze afgevoerd kunnen worden. Tegelijkertijd wordt er warme lucht afgezogen en afgevoerd. Deze warmte gaat verloren en kun je door middel van recirculatie zinvol inzetten.
Afzuiginstallatie
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

De snipperafzuiger zuigt kleine deeltjes op om deze af te kunnen voeren. Als deze afzuiger in een verwarmde ruimte staat, wordt er ook warme lucht afgezogen en afgevoerd.

Deze warmte gaat verloren en kun je door middel van recirculatie zinvol inzetten. Door een filterinstallatie te plaatsen kun je de restdeeltjes filteren en de warme lucht hergebruiken in de ruimte. Zo voorkom je dat warme lucht verloren gaat.

Vraag je installateur om een filterinstallatie op de snipperafzuiger te installeren en de afgezogen lucht terug de ruimte in te voeren. De investering in deze maatregel verdien je meestal binnen 5 jaar terug.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Het is verstandig de lucht te laten circuleren.
  • Voer deze maatregel uit bij 20 draaiuren per week.
  • Let op: als er met giftige gassen wordt gewerkt, is deze maatregel zeer onverstandig.
De wet

Er is een snipperafzuiger aanwezig die is opgesteld in een verwarmde ruimte.

De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd de geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar.

  • Controleer en vervang de filters voordat deze verzadigd zijn.
  • Verminder luchtvervuilingsbronnen waardoor het ventilatievoud lager kan zijn.
Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.