Maatregel

Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken

Voorkom dat apparaten en machines perslucht lekken als ze niet in gebruik zijn. Gebruik een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtnet (of delen daarvan) zodat apparaten en machines niet meer onder druk staan van de perslucht. Zo voorkom je dat de compressor perslucht comprimeert buiten bedrijfstijden.
Tijdschakelaar
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

Een centraal persluchtsysteem vertakt zich naar verschillende werkplekken met bijbehorende apparatuur. Juist deze apparaten en de koppelingen met het centrale netwerk zijn gevoelig voor luchtlekken. Nu is het goed te weten dat er op sommige momenten op specifieke werkplekken geen perslucht nodig is. Bijvoorbeeld buiten werktijden of tijdens pauzemomenten overdag. In deze gevallen is het slim ervoor te zorgen dat er tijdelijk geen perslucht beschikbaar is. Je kunt dit bereiken door afsluiters met tijdschakelaars te installeren. Hiermee kunnen specifieke delen (of zelfs het gehele persluchtsysteem) tijdelijk zonder druk gezet worden. Daardoor hoeft de compressor minder hard te werken. Dit leidt tot energiebesparing.

De kosten voor afsluiters variëren van EUR 5 in dunne leidingen tot EUR 250 in grotere en complexere situaties. De dunne leidingen bevinden zich meestal aan het einde van het systeem, waardoor ze minder efficiënt zijn. Afhankelijk van de situatie kan deze maatregel zich binnen 5 jaar ruim terugverdienen.

Deze maatregel moet zo snel mogelijk worden ingepland als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden. Deze maatregel verdient zich over het algemeen snel terug.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Het maken van perslucht is duur omdat veel energie verloren gaat door warmte. Daarom is het verstandig om hier aandacht aan te geven.
  • Als er geen perslucht nodig is, laat deze dan ook niet onnodig onder druk staan. Ga zuinig om met perslucht.
  • De maatregel heeft alleen effect wanneer je de tijdklokken juist instelt.
  • Je kunt zelf eenvoudig controleren op lekken: kijk na bedrijfstijd (als er geen perslucht wordt gebruikt) wat de druk op het drukvat is en beoordeel hoeveel drukverlies in 5 minuten optreedt wanneer de compressor niet aanslaat. Gebruik vervolgens de volgende formule: (liter vat*drukverlies)/5 = verloren perslucht in liters per minuut.
  • Het is verstandig de hele perslucht installatie kritisch te beoordelen en daarbij ook de andere maatregelen met betrekking tot perslucht mee te nemen.
De wet

Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden.

Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden.

Niet van toepassing.

Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.

Controleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd) worden bijgewerkt.

Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.