Maatregel

Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten

Wanneer de platenwarmtewisselaar te klein is wordt niet alle warmte overgedragen. Hierdoor moet het toevoerstroom alsnog worden verwarmd en de afvoerstroom gekoeld. Dat kost onnodig veel energie.
Platenwisselaar

Advies van de energieadviseur

  • Het aanpassen van de platenwisselaar is specialistisch werk. Schakel daarom een ervaren installateur in.
  • De extra te onttrekken warmte moet zinvol inzetbaar zijn.

Een te kleine platenwarmtewisselaar draagt niet alle warmte over. Hierdoor moet je de toevoerstroom alsnog verwarmen en de afvoerstroom koelen. De afmetingen van de warmtewisselaar zijn van invloed op de mate van uitwisseling van warmte (of koude). Hoe meer warmte (of koude) is uit te wisselen en in te zetten, hoe minder warmte (of koude) de opwekbron hoeft te leveren. Door de uitbreiding van de warmtewisselaar met meerdere platen, wordt het systeem vergroot en kan er meer warmte uit de vloeistof worden gehaald en nuttig worden ingezet. Je verbruikt dan minder energie omdat de toevoerstroom minder verwarmd en de afvoerstroom minder gekoeld dient te worden.

Financiële aspecten

Dit is specialistisch werk. De maatregel verdient zich in de regel binnen 5 jaar terug.

De wet

Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is.

De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak._x000D_
De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast._x000D_
Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW.

Niet van toepassing.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.