Maatregel

Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum

De apparatuur in een datacentrum levert veel warmte. Die warmte moet gekoeld worden om een goede functionaliteit te behouden. Vaak wordt gebruikgemaakt van een compressiekoelinstallatie. Zo’n installatie verbruikt veel energie. Een andere mogelijkheid is het gebruik van vrije koeling: het koelen van koudemiddel met natuurlijke koude (buitenlucht). Hiermee neemt het energieverbruik af.
Serverrruimte
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

De apparatuur in een datacentrum levert veel warmte. Die warmte moet weggekoeld worden om goede functionaliteit te kunnen behouden. Vaak is de koelapparatuur ingesteld op een onnodig lage temperatuur.

Door het omhoog brengen van de koeltemperatuur wordt de apparatuur nog steeds voldoende gekoeld, maar gaat het energieverbruik van de koelmachine omlaag. Ook kun je gebruikmaken van koeling door koude buitenlucht. Dit levert een extra besparing op.

De coëfficiënt of performance (COP) geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid afgegeven warmte en de hoeveelheid verbruikte energie. Een laag getal? Dan gaat het om een machine die in verhouding meer energie nodig heeft om het gewenste resultaat te behalen.

Deze installatie verbruikt veel energie. Een andere mogelijkheid is het gebruik van vrije koeling. Vrije koeling is het koelen van koudemiddel met natuurlijke koude (buitenlucht). Door het opnemen van vrije koeling in de koelvoorziening van het datacentrum neemt het energieverbruik af.

Er bestaan verschillende systemen voor vrije koeling. Je vindt hieronder een aantal voorbeelden. Welk systeem het beste past is afhankelijk van jouw specifieke situatie.

Droge koeler (drycooler) via bypass
Wanneer de temperatuur van de retourleiding van het koelsysteem warmer is dan de buitentemperatuur, is het zinvol de retourleiding eerst te koelen met koude buitenlucht. Dit kan door de retourleiding langs een warmtewisselaar te laten lopen en deze met een ventilator de buitenluchttemperatuur te geven.

Verdampingskoeler via bypass
Dit systeem kun je vergelijken met de droge koeler. Alleen wordt er nu water gebruikt bij het koelen. De warmtewisselaar wordt nat gemaakt en daarlangs wordt buitenlucht geblazen. Door het verdampen van het water onttrekt het koelwaternet warmte. Een verdampingskoeler is efficiënter dan een droge koeler en daardoor vaak kleiner.

Hybride koeler via bypass
De hybride koeler is een combinatie van de verdampingskoeler en de droge koeler (drycooler). Bij lage buitentemperaturen functioneert deze als een droge koeler. Bij hoge buitentemperaturen werkt de hybride koeler als een verdampingskoeler.

Deze maatregel bespaart op het elektriciteitsverbruik van de compressiekoelmachine. Je kunt vrij gemakkelijk rond de 50% op het elektriciteitsverbruik van de koelmachine besparen. De investering is vrij groot en de terugverdientijd bedraagt ongeveer 5 jaar.

Deze maatregel moet te zijner tijd (bij vervanging of groot onderhoud) worden genomen als jouw situatie voldoet aan de Technische- en Economische randvoorwaarden.
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Vraag een specialist of het systeem gebruik kan maken van vrije koeling.
  • Er dient voldoende ruimte te zijn om het systeem te plaatsen. Het dak moet het gewicht kunnen dragen.
  • Het voordeel van vrije koeling is hoger wanneer de temperatuur laag is ingesteld.
  • Vraag een koel- of ICT-specialist om advies of hulp.
De wet

Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig waarbij geen vrije koeling wordt toegepast.

Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.

Niet van toepassing.

Controleer regelmatig de instellingen van het koelsysteem en optimaliseer de koelingsetpoints voor een hogere koeltemperatuur.

Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.