Maatregel

Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe

Een pomp stuurt water door de verwarmingsleidingen. Soms heb je meer water nodig, soms minder. Installeer een pomp die automatisch de hoeveelheid aanpast. Doe dit voor zowel de grote als de kleine pompen in het systeem.
Klokthermostaat rond

Advies van de energieadviseur

  • Kies een pomp met de juiste capaciteit voor je verwarmingssysteem.
  • Overweeg bij moderne pompen de mogelijkheid om een externe frequentieregeling toe te passen. Check dit goed, want het is niet altijd nodig of zinvol.

De pomp in het verwarmingssysteem stuwt warm water door de leidingen. Maar soms hoeft de pomp niet op volle kracht te werken. Een pomp met toerenregeling past constant de capaciteit aan op basis van de hoeveel warmte die nodig is. Dit gebeurt door de frequentie van de elektrische stroom aan te passen. Door de frequentie te verlagen, vermindert het toerental van de pomp en daarmee ook het elektriciteitsverbruik.

Financiële aspecten

Een cv-pomp met frequentieregeling gebruikt tot wel 30% minder elektriciteit dan een gewone cv-pomp. Hoeveel je precies bespaart, hangt af van je situatie. Meestal verdien je de extra kosten voor de pomp in ongeveer 1 jaar terug.

De wet

Er is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de pompen niet zijn voorzien van een frequentieregeling.

Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.

Niet van toepassing.

Controleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed werkt.