Maatregel

Pas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren

Aan de binnenkant van de ketel ontstaan verontreinigingen. Dit leidt tot aanslag op de wanden en een verminderde warmteoverdracht. Je kunt de waterkwaliteit verbeteren met behulp van een omgekeerde osmose-installatie. Hierdoor is er minder behoefte aan spoelen en gebruik je minder warmte om het koude spoelwater op te warmen.
Osmose installatie

Advies van de energieadviseur

  • Overleg met je leverancier om te bepalen of het uitvoeren van deze maatregelen mogelijk is.

Water in de ketel veroorzaakt afzettingen op de wanden. Dit leidt tot verminderde warmteoverdracht en de vorming van bezinksels in de ketel. Je moet regelmatig spoelen om deze verontreinigingen te verwijderen. Hiervoor moet je het water opnieuw verwarmen.

Met schoon ketelwater hoef je minder te spoelen waardoor de warmteoverdracht verbetert. Dit zorgt voor energiebesparing.

Je kunt het water zuiveren met behulp van omgekeerde osmose. Dit werkt met een membraan en resulteert in gedemineraliseerd water. Zo krijg je een waterverversing van minimaal 10%.

Financiële aspecten

Vraag een offerte aan bij je huisinstallateur.

De wet

Er is een stoomketel aanwezig zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder zoals een harskolom. De waterverversing (spui) is ten minste 10%.

Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie.

Niet van toepassing.

Controleer jaarlijks op lekkages en voer zo nodig onderhoud uit aan de omgekeerde osmose-installatie.