Maatregel

Pas een frequentieregeling toe op machines

De vraag van een machine is vaak variërend. Het is daarom niet nodig dat de motor van een machine altijd even hard draait. Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat het toerental van de motor wordt aangepast aan de vraag en bespaart daarom stroom. Deze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen zoals via as, snaar, riem, ketting en dergelijke.
Frequentieregelaar

Advies van de energieadviseur

  • Voer de maatregel uit bij gebruik van ruim 5 uur per dag. Wanneer het gebruik slechts 3,5 uur per dag is, dan mag je deze uitvoeren bij vervanging van de motor.
  • In praktijk blijkt dat recente motoren vaak een frequentieregeling hebben, omdat ze op die manier het beste functioneren. Een aparte regeling is vaak kostbaar.
  • Door er meer constante druk ontstaat is er minder belasting op de installatie en is er minder onderhoud nodig.
  • Onderzoek zelf welke motoren in het bedrijf aanwezig zijn en controleer de leeftijd. Oudere motoren zullen vaker geen frequentieregelaar hebben.

De vraag van een machine is vaak variërend. Het is daarom niet nodig dat de motor van een machine altijd even hard draait.

Een voorbeeld is een pomp met toerenregeling. Deze stemt continu de gevraagde capaciteit af op het gewenste debiet. Dit wordt vaak gedaan door het aanpassen van de frequentie van de elektrische stroom. Het verlagen van de frequentie zorgt ook voor verlaging van het toerental van de pomp en dus van het elektriciteitsverbruik.

Het installeren van een frequentieregeling maakt de machine energiezuiniger én verlengt de levensduur van de motor. De motor is van efficiëntieklasse van ten minste IE2.

De frequentieregeling is later in te bouwen, mits daar voldoende ruimte voor is. De functionaliteit van de motor mag niet verminderen door deze regelaar.

Financiële aspecten

Vraag een offerte aan bij uw huisinstallateur. Een frequentieregelaar is te verkrijgen vanaf €110

De wet

Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2.

Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst.

De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan.

Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar.

Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar.

Niet van toepassing.