Maatregel

Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de vacuümpomp van de melkinstallatie te beperken

De melkmachine melkt de koe met behulp van een vacuümpomp. Deze pomp hoeft niet constant op hetzelfde vermogen te zijn. Door een frequentie- of toerenregeling toe te passen is dit beter af te stemmen op het daadwerkelijke gebruik. Op die manier is er minder vaak een lage druk en bespaar je energie.
Vacuumpomp
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

De meeste boeren melken hun koeien met een melkmachine. De boer zet een vacuümpomp op elke uier van de koe en de melkmachine haalt de melk uit de uier.

Een vacuümsysteem zorgt voor een bepaalde onderdruk. Bij weinig gebruik betekent dit dat de druk lager is dan voor het proces nodig is. Op die manier werkt het centrale vacuümsysteem meer dan nodig.

Door een frequentie- of toerenregeling toe te passen, kun je dit proces beter afstemmen op het daadwerkelijke gebruik. Een frequentie- of toerenregeling stemt continu de gevraagde capaciteit af op het gewenste debiet.

Dit wordt vaak gedaan door het aanpassen van de frequentie van de elektrische stroom. Het verlagen van de frequentie zorgt ook voor verlaging van het toerental van de pomp en dus van het elektriciteitsverbruik.

Het installeren van een frequentieregeling maakt de machine energiezuiniger én verlengt de levensduur van de motor. De motor is ten minste van efficiëntieklasse IE2.

De frequentie- of toerenregeling kun je later inbouwen als daar voldoende ruimte voor is. Uiteraard mag de functionaliteit van de motor niet verminderen door deze regelaar.

Vanaf 1 januari 2015 is de IE3-richtlijn voor de efficiëntie van elektromotoren van kracht. Veel motoren van na deze datum beschikken al over een frequentieregelaar.

Vraag een offerte aan bij je huisinstallateur. Een frequentieregelaar kun je verkrijgen vanaf circa EUR 110.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Voer deze maatregel uit bij gebruik vanaf 5 uur per dag.
  • In de praktijk blijkt vaak dat recente motoren een frequentieregeling hebben, omdat ze op die manier het beste functioneren. Een aparte regeling is kostbaar.
  • Door de meer constante druk ontstaat is er minder belasting op de installatie en is er minder onderhoud nodig.
  • Onderzoek zelf welke motoren in het bedrijf aanwezig zijn en controleer het bouwjaar. Oudere motoren hebben vaak geen frequentieregelaar.
De wet

Er is een melkinstallatie aanwezig waarvan de vacuümpomp niet is voorzien van een frequentieregelaar. Deze draait op een vast vermogen wanneer de vacuüminstallatie in bedrijf is.

De huidige vacuümpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie per jaar.

Niet van toepassing.

Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.