Maatregel

Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet

In een persluchtinstallatie heb je te maken met wisselende vraag (machines gaan aan en uit). Daardoor kan de druk variëren. Als je een flowdrukregelaar aan je persluchtinstallatie toevoegt, dan kun je deze schommelingen beter beheersen. Een flowdrukregelaar is een regelklep direct na het buffervat. Hiermee zorg je ervoor dat je persluchtinstallatie efficiënter werkt. Je verbruikt minder perslucht (omdat je de druk kunt verlagen), en je laat minder energie verloren gaan.

Advies van de energieadviseur

  • Voer deze maatregel uit wanneer de compressor circa 15 uur per dag draait met een maximaal gebruik van 7000 liter per minuut. Ter illustratie: een recente boor van 10mm verbruikt gemiddeld 500 liter per minuut en een blaaspistool gemiddeld 90l per minuut.
  • Deze maatregel is alleen zinvol als je al een of meerdere compressoren met variabele snelheid en een centrale aansturing hebt geïnstalleerd.
  • Het is verstandig de gehele persluchtinstallatie kritisch te beoordelen. Zo kun je ook andere maatregelen met betrekking tot perslucht meenemen.
  • Drukverlies kan optreden wanneer bijvoorbeeld perslucht wordt gebruikt om te blazen, of wanneer perslucht wordt getransporteerd vanaf de compressor naar de plek waar het wordt gebruikt.

De compressoren en centrale aansturing hebben tijd nodig om te reageren op veranderingen in de vraag naar perslucht. Wanneer een installatie actief is en het buffervat direct is aangesloten op de fabriek, fungeert het vat voornamelijk als een demper. Hierdoor moet de compressor vaak in- en uitschakelen. Het installeren van een flowdrukregelaar stabiliseert de druk in het vat. Zo komt opgeslagen perslucht gecontroleerd vrij. Dit leidt tot een efficiëntere werking van je persluchtinstallatie. Resultaat: je hebt minder perslucht nodig omdat de druk kan worden verlaagd. Zo verbruik je minder energie.

Financiële aspecten

Bij perslucht is het niet mogelijk een algemeen geldend tarief vast te stellen. Bij het berekenen van de kosten van perslucht moet je rekening houden met specifieke factoren, zoals de soort compressor, eventuele lekkages en de werkdruk. Het verminderen van de druk met 1 bar leidt tot ongeveer 7% minder energieverbruik van de compressor. Flow-drukregelaars zijn in verschillende prijsklasses beschikbaar. De eenvoudigste versies kosten vanaf EUR 50.

De wet

Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en burffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt.

Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min.

In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.

Verlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de ingestelde waarde.