Maatregel

Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant

Door het vervangen van het huidige combisteamer op gas door een elektrisch combisteamer wordt een stap gezet in de vergroening van nederland. Gas heeft diverse voordelen, maar aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem.

Advies van de energieadviseur

  • Het verbruik voor een elektrische combisteamer is hoger dan een gasgestookte, maar omwille van ons klimaatprobleem een goede maatregel.
  • De aansluitcapaciteit voor het hele gebouw moet voldoende groot zijn om dit soort grote vermogens te kunnen realiseren.
  • Omdat prijs een grote rol speelt, is deze maatregel enkel verplicht bij vervanging van het apparaat wanneer deze ten minste 50.000 kWh of bij een aardgasverbruik van ten hoogste 170.000m³ per jaar.
  • Zonnepanelen wekken stroom op voor het verbruik van de combisteamer. Let erop dat bij een grootverbruik-aansluiting niet gesaldeerd kan worden. Informeer goed wat een passende manier is.

Een combisteamer gaart verschillende gerechten van uiteenlopende aard tegelijkertijd, zonder geur- en of smaakoverdracht. De combisteamer maakt gebruik van hete lucht, stoom of een combinatie van die twee, opgewekt door gas of elektra. Gas heeft diverse voordelen: het rendement is hoger, de energiekosten zijn over het algemeen lager en er zijn eenvoudig grote vermogens realiseerbaar. Aardgas is echter een eindige fossiele bron en draagt bij aan het klimaatprobleem, elektra is daarom de verstandige keuze.

Financiële aspecten

Elektrische apparatuur is in aanschaf meestal voordeliger dan gasgestookte apparatuur, maar het verbruik kan wel 5 keer zo hoog liggen. Ook de levensduur van gasgestookte apparatuur is langer. De prijs is sterk afhankelijk van het type en soort apparaat.

De wet

Er is een gasgestookte combisteamer aanwezig.

De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.

Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Niet van toepassing.