Maatregel

Pas een elektrisch frituurtoestel toe in plaats van een gasgestookt toestel

Door het vervangen van het huidige frituurtoestel op gas door een elektrisch frituurtoestel wordt een stap gezet in de vergroening van nederland. Gas heeft diverse voordelen, maar aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem.

Advies van de energieadviseur

  • Het verbruik voor een elektrische frituur is hoger dan een gasgestookte, maar omwille van ons klimaatprobleem een goede maatregel.
  • De aansluitcapaciteit voor het gebouw dient voldoende groot te zijn om de benodigde grote vermogens te kunnen realiseren.
  • Omdat de prijs een grote rol speelt, is deze maatregelen enkel verplicht bij vervanging van het apparaat als het elektriciteitsgebruik ten minste 50.000kWh bedraagt of bij een aardgasverbruik van ten hoogste 170.000m³ per jaar.
  • Zonnepanelen kunnen de stroom opwekken voor het verbruik van het frituurtoestel. Let op er bij een grootverbruikaansluiting niet gesaldeerd kan worden. Informeer goed wat een passende oplossing is.

Een gasgestookt frituurtoestel verwarmt de olie of het vet met een vlam. Een elektrisch frituurtoestel heeft een verwarmingselement in de pan.

Gas heeft diverse voordelen: het rendement is hoger, energiekosten zijn over het algemeen lager en er zijn eenvoudig grote vermogens realiseerbaar. Aardgas is een eindige bron en draagt bij aan het klimaatprobleem. Kies daarom voor een elektrisch alternatief.

Financiële aspecten

Elektrische apparatuur is in aanschaf meestal voordeliger dan gasgestookte apparatuur, maar het verbruik kan wel 5 keer zo hoog liggen. Ook de levensduur van gasgestookte apparatuur is langer. De prijs is sterk afhankelijk van het type en soort apparaat.

De wet

Er is een gasgestookt frituurtoestel aanwezig.

De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.

Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.

Niet van toepassing.