Maatregel

Pas een drycooler toe voor de koeling van procesapparatuur

Een drycooler is een erg efficiënte warmtewisselaar waarbij wordt gekoeld door omgevingslucht. Deze kan ingezet worden als aanvulling op de bestaande compressie koelmachine voor het koelen van procesapparatuur. Zo wordt energie bespaard.

Advies van de energieadviseur

  • Gemiddeld is de buitentemperatuur in Nederland rond de +12ºC, daarom is een dry-cooler inzetbaar.
  • Er moet 24/7 koeling nodig zijn.
  • Onderzoek of er voldoende ruimte is en vraag je installateur om hulp.

Een drycooler, of droogkoeler, is een warmtewisselaar die koelt met omgevingslucht. Doordat het proceswater door een koelblok stroomt en over het koelblok een geforceerde luchtstroom plaatsvindt, zal de temperatuur van het water afnemen. De werking van de drycooler is sterk afhankelijk van de omgevingstemperatuur. In de winterperiode zal deze meer koelvermogen leveren dan in de zomer.
De drycooler moet je inzetten naast de bestaande compressie koelmachine, zodat er altijd voldoende koeling is.
Doordat bij de dr-cooler enkel lucht over het koelblok geblazen wordt (en geen compressie van koudemiddel nodig is), bespaar je energie.

Financiële aspecten

Laat een installateur bepalen hoe je een drycooler zinvol in kunt zetten. De maatregel verdient zich normaalgesproken binnen 5 jaar terug.

De wet

De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koelingfunctie.

De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen.

Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers.
Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar.

Regelmatig onderhouden van de drycoolers volgens leveranciersvoorschriften.