Maatregel

Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie

De warmte van de koelinstallatie kan worden hergebruikt. Zo kan bijvoorbeeld met een extra warmtewisselaar in het persgascircuit de restwarmte uit de condensors nuttig worden ingezet.
Koelinstallatie

Advies van de energieadviseur

  • Deze maatregel is van toepassing wanneer je hier circa 40 uur per week gebruikt maakt. Denk bijvoorbeeld aan de wintermaanden. In dat geval moet er ook een koelvraag zijn.
  • Of deze maatregel zinvol is, hangt van de situatie af. Kijk naar de ingestelde temperatuur en de benodigde warmte.

In een koelinstallatie wordt warmte uit de te koele ruimte onttrokken en afgegeven aan de omgeving. Deze restwarmte kun je nuttig inzetten, bijvoorbeeld doormiddel van een persgasboiler.

Persgas is het warm koudemiddel van een koelinstallatie in het systeem tussen compressor naar de condensor. Met een warmtewisselaar kun je de warmte onttrekken uit het persgas. Vervolgens kan een persgasboiler de warmte ingezet voor ruimteverwarming en voor warm tapwater. Hiermee bespaar je op een andere plek energie.

Je hebt keuze uit verschillende technieken: een warmtecondensor met extra kleine condensor, een warmtepomp, persgaskoeler, warmwaterbuffer en/of een extra parallelle condensor die je gelijktijdig benut voor ruimteverwarming en/of warmtapwater. Laat een installateur bepalen welke technieken zinvol zijn voor uw situatie. Vraag een advies op maat.

Financiële aspecten

De prijs is sterk afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan bouwkosten en installatie kosten. Vanaf €1000 is een persgasboiler beschikbaar.

De wet

Er is een koeinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig wordt gebruikt.

Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar.

Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet.

Niet van toepassing.