Maatregel

Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf

Een UPS is een soort batterij die zorgt voor stroom als er geen netspanning is voor de server. Sommige UPS’en worden steeds geladen en weer gebruikt. In verouderde systemen is het rendement van het opladen en gebruiken slechter dan bij nieuwe systemen. Door het weghalen van laagbelaste UPS en/of het gebruik van modulaire UPS-en kan de belasting van de overige UPS-en zodanig worden verhoogd dat een hogere efficiëntie kan worden behaald. Modulaire systemen schakelen automatisch modules bij en af naargelang de stroomvraag.

Advies van de energieadviseur

De wet

Financiële aspecten

Planner
Status maatregel
Plan datum
Toelichting