Maatregel

Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf

Een UPS is een Kortstondige noodstroomvoorziening / stroomfilter als er geen netspanning is voor de server. Deze werkt niet optimaal bij een lage belasting. Dat zorgt voor onnodige verliezen in de omzetting van de stroom tussen de netstroom, de batterij en de aangesloten apparatuur. Door de UPS dus zwaarder te belasten is deze efficienter.
UPS

Advies van de energieadviseur

  • Na verloop van tijd neemt de kwaliteit van de batterijen af. Dit is vooral bij een stand-by UPS van groot belang. Als de batterij slechter wordt, kan de UPS de server minder lang draaiende houden. Controleer daarom regelmatig de kwaliteit van de batterij.
  • Als de UPS ook voeding levert als er geen nood is, dan filtert hij de stroom. Deze stroomfilterfunctie zorgt ervoor dat de stroom die naar de aangesloten apparatuur wordt geleverd, vrij is van ongewenste elektrische ruis en spanningsfluctuaties, waardoor de apparatuur beter beschermd en betrouwbaarder wordt.
  • Vraag uw systeembeheerder om hulp voor een efficiënte inzet van UPS'en.

Een UPS, oftewel een noodstroomvoorziening, is een apparaat dat stroom levert aan een server wanneer er geen netspanning beschikbaar is. Het werkt het meest efficiënt wanneer het volledig belast wordt. Daarom is het beter om één UPS volledig te benutten dan twee UPS’en half te belasten. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat de noodstroomvoorziening functionaliteit behouden blijft.

Sommige UPS’en worden regelmatig opgeladen en gebruikt. In oudere systemen is het rendement van het opladen en gebruiken minder efficiënt dan bij nieuwe systemen. Modulaire UPS-systemen schakelen automatisch modules in en uit op basis van de stroomvraag.

Door UPS’en met een lage belasting te verwijderen en/of gebruik te maken van modulaire UPS-systemen, kan de belasting van de overige UPS’en worden verhoogd, waardoor een hogere efficiëntie kan worden bereikt. Dit betekent dat het energieverbruik beter wordt benut en dat er kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.

Financiële aspecten

De kosten van het optimaliseren van UPS’en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang en complexiteit van het UPS-systeem, de benodigde aanpassingen en de vereiste functionaliteiten.

In sommige gevallen kunnen de kosten beperkt zijn, zoals het uitvoeren van regelmatig onderhoud en het controleren van de batterijkwaliteit. Voor meer geavanceerde optimalisaties, zoals het upgraden van verouderde UPS-modellen, het implementeren van energiebeheersoftware of het toevoegen van redundante systemen, kunnen de kosten hoger zijn.

De wet

Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste één UPS wordt gemiddeld minder dan 30% belast.

Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen.

Niet van toepassing.

Monitor en registreer (automatisch) de UPS-efficiëntie en de geleverde vermogens en analyseer de uitkomsten.