Maatregel

Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes

Warme lucht in de ventilatiekanalen dient warm te blijven. Vooral in ruimten die niet verwarmd hoeven te worden kan veel warmteverlies optreden. Isolatie van de juiste ventilatiekanalen draagt bij aan energiebesparing en verhoogt het comfort.
Leidingen isoleren

Advies van de energieadviseur

  • Vraag een erkend installatiebedrijf om hulp bij het isoleren van de ventilatiebuizen.
  • Onderzoek de volledige installatie. Bekijk of het mogelijk is om meerdere energiebesparende maatregelen tegelijk door te voeren.
  • Zorg ervoor dat de isolatie van de ventilatiebuizen een Rd-waarde van minimaal 0,7m²kW heeft.

Ventilatiebuizen transporteren warme lucht naar ruimtes die om verwarming vragen. Als deze buizen door onverwarmde ruimtes gaan, treedt onnodig warmteverlies op. Door de buizen te isoleren, blijft de warmte behouden en komt deze op de juiste plaats terecht. Isoleer de kanalen wanneer ze door ruimtes lopen waar de temperatuur maximaal 14ºC is.

Voor het isoleren van lucht- en ventilatiekanalen zijn isolatieplaten en isolatiedekens geschikt. Beide zijn gemakkelijk te plaatsen rond vierkante luchtkanalen. Voor ronde ventilatiebuizen kun je isolatiedekens gebruiken.

Financiële aspecten

De kosten van de installatie variëren. Ze zijn onder andere afhankelijk van factoren als de toegankelijkheid van de kanalen. Gemiddeld verdien je de investering in 5 jaar terug.

De wet

Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten (ten hoogste 14°C in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal van de ventilatiekanalen.