Maatregel

Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks

Een verwarmde opslagtank verliest warmte door de ongeisoleerde wanden. Door het isoleren van de wanden van de tank wordt warmteverlies voorkomen en de temperatuur in de tank behouden. Hierdoor daalt het elektriciteitsverbruik van de verwarmde opslagtank. Wanneer de verwarmde opslagtank geen beluchting nodig heeft dan moet ook de bovenkant van de tank worden geïsoleerd.

Advies van de energieadviseur

  • Je moet deze maatregel uitvoeren als je het proces vat minimaal 10 uur per week gebruikt.
  • Omdat het specialistische apparatuur betreft mag de maatregel de functie niet aantasten. Vraag daarom de leverancier om hulp.
  • Let op: de Rd-waarde van 1,5 m²K/W moet gehaald worden.

Door de wanden van een opslagtank gaat veel warmte verloren. Door de wanden te isoleren, blijft het product in de tank beter op temperatuur en is minder energie nodig om het warm te houden. Als de tank beluchting nodig heeft, dan kun je deze niet helemaal afsluiten. In dit geval kun je niet rondom isoleren. Is er geen beluchting nodig, dan moet je ook de bovenkant van de tank isoleren, omdat daar de meeste warmte verloren gaat.

Financiële aspecten

Vraag een offerte aan bij de leverancier. De maatregel verdient zich normaalgesproken binnen 5 jaar terug.

De wet

Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.

Niet van toepassing.

Zelfstandig moment: de tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd.

Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade.