Maatregel

Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie

Je kunt de warmte van de koelinstallatie hergebruiken. De restwarmte uit de condensors kun je nuttig inzetten met bijvoorbeeld een extra warmtewisselaar.
Koelinstallatie
In het kort
Besparing
Ontdek als ondernemer wat kan en moet met energiebesparing

In een koelinstallatie wordt warmte uit de te koelen ruimte gehaald en aan de omgeving afgegeven. Deze warmte kun je nuttig gebruiken, bijvoorbeeld met een warmtewisselaar en een persgasboiler.

Persgas is het koudemiddel dat in een koelinstallatie wordt gebruikt om te koelen. Met een warmtewisselaar kun je warmte uit het persgas halen. Daarna kan de persgasboiler deze warmte gebruiken om warm water te leveren voor het opwarmen van ruimtes. Hierdoor kun je op andere plaatsen energie besparen.

Je kunt kiezen uit verschillende technieken. Bijvoorbeeld een warmtecondensor met een extra kleine condensor, een warmtepomp, een persgaskoeler, een warmwaterbuffer en een extra condensor die tegelijkertijd wordt gebruikt voor ruimteverwarming en/of warm water. Raadpleeg een installateur om te bepalen welke technieken geschikt zijn voor jouw situatie.

De kosten kunnen sterk variëren. Deze zijn afhankelijk van factoren als de bouwkosten en installatiekosten. Je kunt een persgasboiler krijgen vanaf EUR 1.000.

Check aan de hand van de Technische- en Economische randvoorwaarden of je deze maatregel op een Zelfstandig moment (ofwel: ‘zo snel mogelijk’) of op een Natuurlijk moment (ofwel: ’te zijner tijd’, bij vervanging of groot onderhoud) moet worden genomen
Tip(s) van de energieadviseur

Onze energieadviseur geeft je graag enkele tips bij deze maatregel!

  • Deze maatregel heeft zin als je er ongeveer 40 uur per week gebruik van maakt. Denk hierbij ook aan de wintermaanden; ook dan moet er (voldoende) koelvraag zijn.
  • Of deze maatregel zinvol is, hangt af van de situatie. Let op de ingestelde temperatuur en de hoeveelheid warmte die nodig is.
De wet

Er is een koeinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig wordt gebruikt.

  • Er is ten minste 50kWth aan warmte van de condensor beschikbaar.
  • Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken.

Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: de beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet.

Niet van toepassing.

Besparings­kansen

Ontdek alle 149 energiebesparende maatregelen die je terugverdient binnen 5 jaar.

DEB.nl helpt mkb-ondernemers met energiebesparing

Wil je meer kansen ontdekken om energie te besparen? Wij helpen je graag. Ontdek de top 7 van energiebesparende maatregelen. Of check wat je wettelijk moet regelen.