Maatregel

Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar

Het vervuilde, warme proceswater wordt vaak geloosd in het riool. U kunt de warmte van dit water gebruiken om het koude en verse proceswater voor te verwarmen. Dit kan met een warmtewisselaar.
Proceswater

Advies van de energieadviseur

  • Onderzoek of deze maatregel voor jou van toepassing is. Denk hierbij aan de diverse temperaturen, ruimte en mogelijkheid tot aansluiting.
  • Voer deze maatregel uit als je het apparaat 10 uur per week of meer gebruikt.
  • Vraag de installateur om hulp.

Blancheren is een kooktechniek waarbij je voedsel een korte tijd kookt waarna je deze met koud afspoelt zodat het kookproces stopt. Het vervuilde, warme proceswater loodst men vaak in het riool. Met behulp van een warmtewisselaar kun je de warmte van dit water gebruiken om het koude en verse proceswater en/of tapwater voor te verwarmen. Een warmtewisselaar is een systeem met platen of buizen, waardoor het vervuilde water z’n temperatuur kan afdragen aan het verse koude water.

Controleer hoeveel m³ proceswater en/of warm tapwater je per jaar gebruikt. Voldoe je aan de voorwaarden van deze maatregel, laat dan een installateur bekijken welke mogelijkheden er zijn om een warmtewisselaar te plaatsen in lijn met de proceswaterafvoer en vers wateraanvoer.

Financiële aspecten

Vraag de installateur om hulp. De maatregel verdient zich normaal gesproken binnen 5 jaar terug.

De wet

Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen.

Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur._x000D_
Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur.

Zelfstandig moment: bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar.

Controleer de warmtewisselaar regelmatig en maak deze zo nodig schoon.