Wat is de informatieplicht?

Voor ondernemingen met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalent) heeft de overheid een energiebesparings- en informatieplicht in het leven geroepen. Het voldoen aan energiebesparingsverplichtingen en het hierover rapporteren heeft meerdere voordelen. Het besparen van energie is goed voor het milieu én voor je energierekening. Energie die we niet gebruiken, hoeven we immers ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Zo kunnen we stappen zetten richting een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Geldt de informatieplicht voor jouw bedrijf of organisatie?

Voor wie geldt de informatieplicht?

Als een onderneming op een bedrijfslocatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt (of een equivalent zoals stadsverwarming), dien je te voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder moet uitvoeren.

Naast het uitvoeren van energiebesparende maatregelen ben je verplicht om hierover eens in de 4 jaar te rapporteren aan RVO. Dát is de informatieplicht energiebesparing. In deze rapportage staat welke energiebesparende maatregelen of alternatieve maatregelen je hebt genomen en welke nog je nog gaat uitvoeren.

Geldt voor één of meerdere locaties de informatieplicht? Heb je de deadline voor de informatieplicht gemist?
Rapporteren kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit alsnog doet, want vanaf 1
januari 2024 handhaven de omgevingsdiensten.

Wie moet de informatieplicht rapporteren?

Vanaf 2023 wordt in de (EML) onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de gebruiker van het gebouw en tussen maatregelen die gerelateerd zijn aan de activiteit (processen en faciliteiten) en die betrekking hebben op het gebouw zelf. Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke van de 3 categorieën – Gebouwen, Faciliteiten en Processen – voor jou relevant zijn en daarmee welke maatregelen je gaat beoordelen. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen en rapporteren van de maatregelen uit de EML voldoe je aan de informatieplicht.

De verantwoordelijkheid voor het de gebouwgebonden maatregelen ligt, tenzij contractueel anders afgesproken, bij de eigenaar van het pand. De verantwoordelijkheid voor de procesgebonden maatregelen ligt bij de gebruiker van het pand. Wanneer er sprake is van een zeer beperkte mate van processen in een gebouw, zoals bijvoorbeeld in een kantoorpand, dan ligt het voor de hand dat de eigenaar de verantwoordelijkheid neemt.

Energie-investeringsaftrek

Investeer je met je bedrijf in energiebesparende maatregelen, kijk dan of je gebruik kunt maken van de regeling energie-investeringsaftrek (EIA). Met deze regeling kun je 45,5% van de investeringskosten van de energiebesparende maatregelen aftrekken van je winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. 

Eenvoudig zelf regelen

Via DEB kun je:

Hulp nodig?