Rapportage­plicht

Alles wat je wilt weten over de rapportageplicht energiebesparing: lees de veelgestelde vragen over de rapportageplicht en de onderzoeks- en EED-auditplicht.

Veelgestelde vragen over de rapportage­plicht

Voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000m3 gas verbruiken op jaarbasis geldt een wettelijke energiebesparingsplicht. Daarnaast is het vanaf 1 juli 2019 verplicht te rapporteren welke maatregelen je hebt uitgevoerd. Dit is de energiebesparings- en informatieplicht en dient te worden doorgegeven via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook als je buiten de Energiebesparingsplicht valt is het interessant om energiebesparende maatregelen te nemen. Immers, hoe sneller je de energiebesparende maatregelen oppakt, hoe sneller je profiteert van lagere energiekosten. Je leest hier welke energiebesparende maatregelen jij kunt treffen.

De deadline voor het voldoen aan de informatieplicht is 1 december 2023. Je kunt ook na 1 december 2023 de status van de energiebesparende maatregelen verwerken via DEB en uploaden naar het eLoket van RVO.

Een bedrijf of instelling voldoet aan de energiebesparingsplicht door geschikte maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten (EML) voor energiebesparing te treffen. De informatieplicht houdt in dat je de genomen maatregelen voor energiebesparing voor 1 december 2023 in een rapport meldt bij het RVO.

Sommige maatregelen zijn alleen rendabel als ze worden genomen tijdens een zogenaamd ‘natuurlijk moment’. Dit betekent dat de investering plaatsvindt op een moment dat sowieso al kosten met zich meebrengt voor renovatie of reparatie. In dit geval worden alleen de extra kosten voor de energiezuinige maatregel in overweging genomen bij het berekenen van de terugverdientijd. Vooraf geplande natuurlijke investeringsmomenten omvatten onder andere regulier preventief onderhoud, verbouwingen en vernieuwingen.

 

Naast deze ‘natuurlijke momenten’ bestaan er ook ‘zelfstandige momenten’, waarbij een maatregel zich binnen 5 jaar op elk willekeurig moment terugverdient. In de EML wordt dit aangeduid als een ‘direct uitvoerbare’ maatregel. Het impliceert dat dergelijke maatregelen moeten worden uitgevoerd volgens de EML-systematiek.

Nee, je hebt geen vrijstelling voor de informatieplicht. Voor alle locaties die onder de energiebesparingsplicht vallen geldt een informatieplicht, ongeacht wat er in de periode ervoor is ingediend.

Ja, dat is mogelijk. Om te voorkomen dat je meerdere vestigingen apart dient in te voeren in het eLoket is het mogelijk om door middel van een XML-bestand alle vestigingen tegelijk te uploaden. Dit is bedoeld om de werklast voor de ondernemingen met meerdere vestigingen te verminderen. Bij het rapporteren in het eLoket krijg je deze optie toegewezen.

Dat verschilt per locatie. Als je je (energie)zaken goed op orde hebt dan ben je niet veel tijd kwijt aan de rapportage. En als je er zelf niet uit komt dan kun je een energieadviseur inschakelen.

Als je er zelf niet uit komt en/of onvoldoende tijd hebt om te rapporteren dan kun je een energieadviseur inschakelen. DEB werkt samen met MKB Energieadviseurs die ‘de taal van de mkb-ondernemer’ spreken, minimaal 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-bedrijven en de cursus Energiecoördinator bij Beroepsvereniging FedEC hebben gevolgd. Je vindt hier MKB Energieadviseurs in jouw regio

Met de informatieplicht kan het bevoegd gezag bepalen of bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht. Als bij (her)controle blijkt dat een bedrijf zich niet aan de wettelijke energiebesparings- of informatieplicht houdt, kan een dwangsom opgelegd worden. De dwangsom verandert niets aan de verplichtingen waar het bedrijf aan moet voldoen.

Nee. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontvangt regelmatig signalen dat er organisaties actief zijn die aangeven te zijn ingehuurd of erkend door RVO. Deze organisaties bieden je aan om de rapportage informatieplicht energiebesparing namens jou in te dienen. RVO werkt niet samen met deze organisaties en er bestaan geen erkende certificeringen. Je kunt de rapportage zelf indienen via DEB en uploaden naar het eLoket van RVO. Kom je er zelf niet uit? Vraag dan een MKB Energieadviseur in jouw regio. Dit is een optie, maar geen verplichting.

Onderzoeks- en EED-auditplicht

Nieuw is de Onderzoeksplicht voor organisaties die meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of meer dan 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken. Naast de informatie- of onderzoeksplicht kun je ook te maken krijgen met een Europese rapportageverplichting op grond van de Richtlijn Energie-Efficiëntie (EED); de EED-auditplicht. Grote ondernemingen dienen eens in de 4 jaar een energie-audit uit te voeren en hierover aan RVO te rapporteren.

 

In de plannertool op DEB kun je aangeven wat je aan energiebesparing hebt gedaan en wat je nog gaat doen. Wanneer je klaar bent kun je de rapportage (XML) downloaden. Deze kun je gebruiken bij de informatie- en onderzoeksplicht energiebesparing. Voor de EED-auditplicht biedt de lijst een goed startpunt voor het bepalen van energiebesparende maatregelen.

Meer informatie over DEB

Over DEB

Alles wat je wilt weten over DEB.

Energiebeparingsplicht

Welke regels gelden er voor ondernemers om energie te besparen?

DEB Energiedossier

Je energiezaken op een rij in het energiedossier.

Energiebesparing realiseren

Besprende maatregelen selecteren en uitvoeren.

Rapporteren aan RVO

Over het aanleveren van je rapportage bij RVO.

Vraag niet beantwoord?

Kun je het antwoord op je vragen niet vinden binnen het helpcenter? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!