Energiebesparingsplicht

Alles wat je wilt weten over de energiebesparingsplicht: lees de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over de energiebesparingsplicht

Alle locaties van bedrijven en instellingen met een informatieplicht – dus met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of vanaf 25.000 m3 aardgas (equivalent) – dienen energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Deze Erkende Maatregelen energiebesparing (EML) bestaat uit 3 categorieën: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Met de EML kan aan de energiebesparingsplicht worden voldaan. Je kunt ook kiezen voor een alternatieve maatregelen waarmee je minimaal evenveel energie bespaart.

Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn specifieke acties en maatregelen die door de overheid of relevante instanties zijn geïdentificeerd en goedgekeurd als effectieve manieren om energie te besparen. Deze maatregelen zijn ontwikkeld om de energie-efficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Erkende maatregelen voor energiebesparing zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Hierin staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

De afkorting EML staat voor Erkende Maatregelen Lijst. Deze lijst bevat 150 energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Vanaf 1 juli 2023 geldt een nieuwe regeling waarin geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen verschillende branches, zoals dat in 2019 nog wel het geval was. De oorspronkelijk bestaande vragenlijsten (uit 2019) zijn samengevoegd. Ook is het aantal maatregelen uitgebreid tot één lijst met ruim 150 maatregelen. Deze lijst met maatregelen is van toepassing voor elk denkbare branche.

Het gaat om het jaarlijkse energiegebruik uit het meest recente representatieve kalenderjaar. Heb je in dat jaar bijvoorbeeld een productiestop gehad? Dan is dat jaar niet representatief voor je energiegebruik. Ga dan uit van het energiegebruik van het jaar waarin je (wel) continu hebt geproduceerd.

Ja, dat kan. RVO geeft bij een aantal maatregelen mogelijke alternatieven, maar je mag ook zelf alternatieven (mits onderbouwd) aandragen. De in de EML beschreven alternatieve maatregelen zijn alternatieven waarvan berekend is dat deze minstens hetzelfde energiebesparingspotentieel hebben als de EML maatregelen. Het staat je vrij om een onderzoek te laten uitvoeren waarbij alle van toepassing zijnde maatregelen worden onderzocht en getroffen.

Het energiegebruik wordt per locatie bepaald. Dat is het energiegebruik van alle gebouwen op die locatie én van alle activiteiten die op die locatie plaatsvinden. Het energiegebruik is inclusief de zelf opgewekte en ingekochte (hernieuwbare) energie. (Zelf opgewekte) energie die je doorverkoopt telt niet mee. Dit geldt ook voor restwarmte.

In DEB kun je per uniek e-mailadres één account aanmaken. Een trucje om meerdere accounts op hetzelfde emailadres te maken is om een ‘+’ in het e-mailadres toe te voegen. Bijvoorbeeld: je hebt het volgende e-mailadres: [email protected]. Je kunt dan twee accounts op DEB maken met de volgende (unieke) e-mailadressen: [email protected] of [email protected]. De e-mails die door DEB.nl aan die twee mailadressen worden gestuurd komen automatisch in jouw standaard mailbox [email protected] uit. En per vestiging kun je een XML-rapportage downloaden.

In de wet zijn Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing (EML) opgenomen die aangeven welke maatregelen je moet nemen. Je kunt in plaats van een bepaalde maatregel ook kiezen voor een alternatief dat minimaal evenveel energie bespaart.

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

Er zit één huurder in mijn pand.

Je bent verantwoordelijk voor alle energiebesparende maatregelen die de huurder niet kan nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil. De huurder moet alle maatregelen nemen waarvoor jij als eigenaar van het pand geen toestemming hoeft te geven.

Er zitten meerdere huurders in mijn pand.

Je bent als eigenaar verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Je moet alle maatregelen nemen, behalve maatregelen die alleen door de huurder kunnen worden genomen. Denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. De huurder is eigenaar van deze apparatuur en is dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Dat is afhankelijk van jouw situatie.

Ik ben de enige gebruiker van het pand.

Je moet als gebruiker alle maatregelen nemen waarvoor je geen toestemming nodig hebt van de eigenaar van het pand. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van alle verlichting door ledlampen. De eigenaar is verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen aan het gebouw die je als gebruiker niet kunt nemen, zoals het isoleren van de gebouwschil.

Ik huur kantoorruimte in een pand met meerdere gebruikers.

De eigenaar van het pand is in principe verantwoordelijk voor energiebesparende maatregelen. Behalve als het maatregelen zijn die je alleen als huurder kunt nemen, denk bijvoorbeeld aan energiezuinig printen en kopiëren. Jij bent als huurder eigenaar van deze apparatuur en bent dus verantwoordelijk voor het verduurzamen hiervan.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Vanaf 2023 wordt in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de huurder/gebruiker van het gebouw en tussen maatregelen die gerelateerd zijn aan de activiteit (processen en faciliteiten) en die betrekking hebben op het gebouw zelf. Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke van de 3 categorieën – Gebouwen, Faciliteiten en Processen – voor jou relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen van de maatregelen uit de EML kun je aan de energiebesparingsplicht voldoen.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Als gebruiker van energie ben je verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieplicht. Natuurlijk kun je te nemen maatregelen eventueel in overleg met de eigenaar/verhuurder van het pand nemen.

Je leest in dit artikel alles over Eigenaar of huurder; wie is verantwoordelijk voor de informatieplicht en energiebesparingsplicht?

Ja, je moet aan de energiebesparingsplicht voldoen. Je leest op deze pagina alles over het verduurzamen van je monument.

Meer informatie over DEB

Over DEB

Alles wat je wilt weten over DEB.

Rapportageplicht

Welke regels gelden er voor ondernemers om te rapporteren over energiebesparing?

DEB Energiedossier

Je energiezaken op een rij in het energiedossier.

Energiebesparing realiseren

Besprende maatregelen selecteren en uitvoeren.

Rapporteren aan RVO

Over het aanleveren van je rapportage bij RVO.

Vraag niet beantwoord?

Kun je het antwoord op je vragen niet vinden binnen het helpcenter? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!