Alles wat je moet weten

Alles over de energiebesparingsverplichtingen

Het voldoen aan energiebesparingsverplichtingen heeft meerdere voordelen. Het besparen van energie is goed voor het milieu én voor je energierekening. Energie die we niet gebruiken, hoeven we immers ook niet te produceren, te betalen of te importeren. Zo kunnen we stappen zetten richting een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dit doel te bereiken zet de overheid zich actief in om energiebesparende maatregelen te bevorderen en op te leggen.

Geldt voor jou als ondernemer de energiebesparingsplicht?

Wat is de energiebesparingsplicht?

Als je onderneming op een bedrijfslocatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt, dien je te voldoen aan de energiebesparingsverplichtingen. De overheid heeft hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Alle voor jouw locatie toepasselijke erkende maatregelen dien je uit te voeren.

Voor elke toepasselijke erkende maatregel die je niet uitvoert, dien je een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uit te voeren. Met de alternatieve maatregel dien je net zo veel of meer energie te besparen als de erkende maatregel.

Wat is de informatieplicht?

Naast het uitvoeren van energiebesparende maatregelen ben je verplicht om hierover eens in de 4 jaar te rapporteren in het kader van de informatieplicht energiebesparing. In deze rapportage staat welke energiebesparende maatregelen je van de EML hebt genomen en welke nog je nog moet nemen.

Eenvoudig zelf regelen

Met DEB kun je via deze stappen aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht voldoen:

Wie dient waaraan te voldoen?

Vanaf 2023 wordt in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de huurder/gebruiker van het gebouw en tussen maatregelen die gerelateerd zijn aan de activiteit (processen en faciliteiten) en die betrekking hebben op het gebouw zelf. Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke van de 3 categorieën – Gebouwen, Faciliteiten en Processen – voor jou relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen van de maatregelen uit de EML kun je aan de energiebesparingsplicht voldoen.

Energie-investeringsaftrek

Investeer je met je bedrijf in energiebesparende maatregelen, kijk dan of je gebruik kunt maken van de regeling energie-investeringsaftrek (EIA). Met deze regeling kun je 45,5% van de investeringskosten van de energiebesparende maatregelen aftrekken van je winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. 

Hulp nodig?