Energiebesparingsplicht en Informatieplicht:

alles wat je moet weten

In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Daarom stimuleert en verplicht de overheid energiebesparende maatregelen. Veel van deze maatregelen verdien je binnen 5 jaar terug.

Geld voor jou als ondernemer de Energiebesparingsplicht?

In het kort

Wat is de Energiebesparingsplicht?

Als je onderneming op de bedrijfslocatie meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruikt, dien je te voldoen aan de Energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat je alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder dient uit te voeren. De overheid heeft hiervoor de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) opgesteld.

Wat is de Informatieplicht?

Naast het uitvoeren van energiebesparende maatregelen ben je verplicht om hierover eens in de 4 jaar te rapporteren in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing. Deze plicht geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. In deze rapportage staat welke energiebesparende maatregelen zijn genomen en welke nog genomen moeten worden.

Eenvoudig zelf regelen

Met DEB kun je via deze stappen aan de Energiebesparingsplicht en Informatieplicht voldoen:

Wie dient waaraan te voldoen?

Vanaf 2023 wordt in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) onderscheid gemaakt tussen de eigenaar en de huurder/gebruiker van het gebouw en tussen maatregelen die gerelateerd zijn aan de activiteit (processen en faciliteiten) en die betrekking hebben op het gebouw zelf.

Je bepaalt zelf op basis van de situatie op jouw locatie welke van de 3 categorieën – Gebouwen, Faciliteiten en Processen – voor jou relevant zijn. De categorieën voor Gebouwen zijn voor elke organisatie relevant. Met het beoordelen van de maatregelen uit de EML kun je aan de Energiebesparingsplicht voldoen.

Energie-investeringsaftrek

Investeer je met je bedrijf in energiebesparende maatregelen, kijk dan of je gebruik kunt maken van de regeling energie-investeringsaftrek (EIA). Met deze regeling kun je 45,5% van de investeringskosten van de energiebesparende maatregelen aftrekken van je winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Heb je hulp nodig?