Subsidie voor innovatie in het mkb

Om de energietransitie te laten slagen is ondernemerschap en innovatie nodig. De overheid helpt mkb-ondernemers die inzetten op:

  • onderzoek – research & development
  • ontwikkeling van producten en diensten
  • pilotprojecten – het testen van innovatieve techniek in de praktijk

Je vindt op deze pagina het complete overzicht van innovatiesubsidies.

Blijf op de hoogte met de MKB Subsidieservice.
subsidie mkb

Subsidies bij onderzoek

Fiscale innovatieregeling voor bedrijven (incl. starters en zelfstandigen) die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren en hun kosten voor Research & Development (R&D) willen verlagen.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso

Subsidie voor consortia die mogelijkheden voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten onderzoeken. Ze moeten uiterlijk in 2033 een eerste markttoepassing hebben in een betekenisvolle, Nederlandse industriële sector.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/ekoo

 

Subsidies bij ontwikkeling en testen

DEI+: Subsidie voor ondernemers/eindgebruikers die investeren in een innovatie om grootschalig opgewekte elektriciteit uit zon- en/of windenergie ruimtelijk goed in te passen. Alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei/aardgasloze-gebouwde-omgeving

DEI+: Subsidie voor ondernemers die investeren in innovaties die ons energiesysteem flexibeler maken. Bijvoorbeeld met waterstof. Of opschaling en kostenvermindering van het elektrolysevermogen.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei/waterstof-en-groene-chemie

DEI+: Subsidie voor ondernemers die investeren in installaties voor de omzetting van reststromen voor de productie van hernieuwbare energiebronnen in de vorm van groen gas.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei/vergassing-van-reststromen

DEI+: Subsidie voor ondernemers die een innovatie willen testen in een pilot of demonstratieproject. De innovatie helpt bij de overstap naar een circulaire economie en minder CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld om reststromen en producten opnieuw te gebruiken en materialen te besparen.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei/circulaire-economie-kleinere-projecten

DEI+:Subsidie voor ondernemers die een innovatieve techniek binnen hun bedrijf willen testen in een pilotproject of demonstreren in een demonstratieproject. Uw innovatie moet de CO₂-uitstoot verminderen.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei/dei-energie-en-klimaatinnovaties

Is er op dit moment geen regeling waar je aanspraak op kunt maken? Wij laten je per email weten wanneer er nieuwe regelingen en voorwaarden beschikbaar komen.

TIP: Subsidiekeuzehulp

Check ook de subsidiekeuzehulp. Daar zie je voor welke concrete maatregelen je aanspraak kunt maken op subsidie