Subsidie: jouw overzicht

Er zijn veel subsidieregelingen die je helpen om energiek te ondernemen. Je kunt aanspraak maken op:

  • subsidie: geld dat je krijgt voor een specifieke activiteiten
  • belastingvoordeel: door investeringen versneld te mogen afschrijven
  • gunstige voorwaarden: wanneer je geld leent voor een specifieke activiteit

Op basis van de scan hebben we de volgende categorieën subsidies geselecteerd:  

Subsidie op komst? Wij laten het aan je weten!
subsidie mkb

Subsidie per provincie

In Nederland gelden niet alleen landelijke subsidies. Ook op provinciaal (en soms regionaal) niveau gelden verschillende stimuleringsregelingen.

We verwijzen je graag naar de juiste informatie: 

Is er op dit moment geen regeling waar je aanspraak op kunt maken? Wij laten je per email weten wanneer er nieuwe regelingen en voorwaarden beschikbaar komen.

TIP: Subsidiekeuzehulp

Check ook de subsidiekeuzehulp. Daar zie je voor welke concrete maatregelen je aanspraak kunt maken op subsidie