Wat is de EED-auditplicht?

De EED-auditplicht komt voort uit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED). De audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen jouw bedrijf. Zo krijg je een duidelijk inzicht in je huidige energieverbruik. Ook geeft de audit aan welke mogelijke maatregelen om energie (en dus kosten) te besparen passen bij jouw bedrijfsdoelstellingen. Wanneer jouw onderneming valt onder de EED-auditplicht, dan dien je hierover elke 4 jaar te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wil je weten of de EED-auditplicht voor jou geldt?

Voor wie geldt de EED-auditplicht?

De EED-auditplicht geldt voor bedrijven en organisaties die buiten het midden- en kleinbedrijf vallen. Het betreft ondernemingen met meer dan 250 fulltime medewerkers (FTE), of met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarlijkse totaalbalans van minstens 43 miljoen euro.

De EED-auditplicht geldt voor zowel het moederbedrijf, als voor alle afzonderlijke ondernemingen die deels of grotendeels in het bezit zijn van een andere onderneming. Het hebben van een jaarlijks geconsolideerde jaarrekening heeft hier geen invloed op.

Waaruit bestaat de rapportage?

In het energie-auditrapport neem je een lijst op met energiebesparingsmaatregelen met betrekking hebben op gebouwen, installaties, industriële processen en het zakelijk vervoer. Hierbij kun je de Erkende Maatregelen lijsten (EML) als basis gebruiken. Vul deze aan met meer mogelijkheden tot energiebesparing.

RVO biedt de sjablonen voor alle elementen die in het rapport komen te staan. Na het uitvoeren van de audit, voeg je de verschillende vestigingsrapporten en het concernrapport samen tot één ondernemingsrapport. Dit rapport dien je vervolgens in via eLoket van RVO. Zorg er op tijd voor dat je een eHerkenningsmiddel 2+ of hoger hebt om te kunnen inloggen. Moet je er nog een aanvragen? Doe dit dan op tijd. Het kan soms even duren voordat deze binnen is.

Investeringen

Energiebesparende maatregelen brengen de nodige investeringen met zich mee. Gelukkig zijn er verschillende subsidies beschikbaar die je helpen met het financieren van de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA is een subsidieregeling die investeringen in duurzame energie omzet in een fiscaal voordeel. Een percentage van 45,5% van de investeringskosten van een besparende maatregel kun je aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving.

Aan de slag!

Met DEB kun je (kosteloos) stap voor stap:

Hulp nodig?