Nieuws

Ruim 4 op de 5 bedrijven maakt werk van verduurzaming

Het merendeel van de bedrijven (82%) heeft in dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Bijna 23% van de bedrijven heeft voornamelijk gefocust op duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot energie. Deze bevindingen zijn afkomstig van het CBS op basis van de conjunctuurenquête die in september 2023 werd uitgevoerd onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

Verduurzaming
Opmerkelijk is dat bijna 35 procent van de bedrijven hun bedrijfsvoering als grotendeels of volledig duurzaam beoordeelt, terwijl bijna de helft van de bedrijven aangeeft deels duurzaam te opereren. Voor 15 procent van de bedrijven is duurzaamheid slechts in beperkte mate aanwezig. In de sectoren vervoer en opslag wordt meer aandacht besteed aan emissiereductie dan in andere bedrijfstakken. Voor de sectoren auto- en detailhandel, cultuur, sport en recreatie staan energiegerelateerde maatregelen bovenaan de agenda. In de horeca ligt de nadruk meer op circulaire maatregelen.

Financiële middelen vaker belemmering bij kleinbedrijf
Voor een kwart van de ondernemers vormt de afhankelijkheid van externe partijen de grootste hindernis voor het verduurzamen van hun bedrijf. Ruim 14% geeft een tekort aan financiële middelen aan als belangrijkste belemmering, terwijl een iets kleinere groep (11%) aangeeft te weinig voordelen te zien in verduurzaming. Tegelijkertijd geeft bijna 32% van de bedrijven aan geen belemmeringen te ondervinden bij hun verduurzamingsinspanningen.

Bron: Groot deel van de bedrijven bezig met verduurzamen
CBS (18-10-2023)

DEB helpt mkb-ondernemers met energiebesparing
Wist je dat de overheid energiebesparende maatregelen stimuleert en soms zelfs verplicht? Ontdek wat kan en wat moet met de Quickscan.

Heb je de deadline voor de informatieplicht gemist? Rapporteren kan en moet nog steeds. Zorg dat je dit alsnog doet, want vanaf 1 januari 2024 handhaven de omgevingsdiensten.

Meer weten over financiering van energiebesparende maatregelen? Vraag kosteloos het Kennisdossier Financiering aan.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer nieuws en tips

DEB houdt je op de hoogte door actuele informatie, artikelen en nieuwsberichten over energiebesparing.

Nieuws, Wet- en regelgeving
Nieuwe rapportageverplichting voor Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM)
Winnaars EZK Energie Award 2024
Nieuws
EZK Energie Award 2024: de winnaars in energiebesparing
Nieuws, Zonnepanelen
In 4 stappen investeren in zonnepanelen voor jouw mkb-bedrijf

Alle maatregelen op een rij

Energiebesparing kan eenvoudiger en duurzaamheid hoeft niet altijd geld te kosten, zolang je maar de juiste keuzes maakt. Graag helpen wij jou bij die keuzes. Bekijk in één overzicht welke energiebesparende maatregelen jouw bedrijf kan nemen.

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.