In 4 stappen investeren in zonnepanelen voor jouw mkb-bedrijf

Steeds meer mkb-ondernemers maken gebruik van energie-opwek met zonnepanelen. Door over te stappen op zonne-energie krijg je controle over je energiekosten en draag je bij aan een duurzamere toekomst. Benieuwd naar de mogelijkheden van zonnepanelen voor jouw bedrijf? DEB helpt je in 4 stappen op weg. Stap 1: Bepaal de terugverdientijd en het rendement Veel […]

In 5 stappen naar Energielabel C

Energielabel C: met deze 5 stappen heb je het zo geregeld

Een energielabel geeft in één oogopslag aan hoe energiezuinig jouw bedrijfspand is. De schaal loopt van A (zeer energiezuinig) t/m G (zeer onzuinig). Vanaf 1 januari 2023 dient ieder kantoorgebouw van 100 m² of meer een Energielabel C (of beter) te hebben. Beschik je niet over dit energielabel? In deze 5 stappen helpt DEB je […]

Partnerbijeenkomst 19 juni 2023: update en actualiteiten energiebesparing

Energiebesparing en duurzaamheid zijn belangrijk en worden steeds belangrijker voor MKB ondernemers. MKB-Nederland en VNO-NCW werken samen met de ministeries van BZK en EZK om ondernemers te informeren over de kansen (en wettelijke plichten) op het gebied van energiebesparing. Op maandag 19 juni 2023 organiseert MKB-Nederland een informatieve partnerbijeenkomst energiebesparing voor partners over dit onderwerp. Tijdens […]

Uitnodiging bijeenkomst 8 september ‘energiebesparing-/informatieplicht vanaf 2023’ voor gebouweigenaren

In 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Dit gaat inhouden dat alle gebouweigenaren* verplicht worden te rapporteren over de ‘gebouw gebonden maatregelen’.   Ook moeten gebouweigenaren voor een groot aantal gebouwen gaan rapporteren over de ‘activiteit gebonden maatregelen’ van de huurders in die gebouwen. Wil je weten hoe je aan de energiebesparings- en/of informatieplicht kunt voldoen? Laat […]

Omgevingsdiensten gaan ook CO2-uitstoot beoordelen

De Omgevingsdiensten zullen vanaf volgend jaar ook toezicht gaan houden op de verplichtingen van bedrijven om de CO2-uitstoot te verlagen. Vanaf 2023 zijn bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparing ook CO2-reducerende maatregelen te treffen. Het is goed hier in 2022 al op voor te sorteren.   De verplichting om de CO2-uitstoot te reduceren, is […]

DEB als hulpmiddel bij energielabel C

Energielabel C: met deze 5 stappen heb je het zo geregeld

Sinds 1 januari 2023 moeten verreweg de meeste kantoorpanden in Nederland minimaal een energielabel C hebben. Een hoger label betekent dat een pand niet meer als kantoor mag worden gebruikt. DEB als hulpmiddel bij energielabel C helpt om kantoren aan te passen tot het niveau van label C of beter in 5 stappen. Gebruik daarvoor […]

Informatieplicht Energiebesparing: alles wat je moet weten over deze wet

Nederland moet net als alle andere Europese landen energiebesparende maatregelen nemen om klimaatdoelen te behalen. Om die reden werd de energiebesparingsplicht in het leven geroepen. Inmiddels is die regeling getransformeerd in de informatieplicht energiebesparing. Nieuw is de meldplicht die geldt voor ondernemers met een bepaald verbruik.   Wat houdt deze wet in? De informatieplicht energiebesparing is op […]

Verplicht Energielabel C op kantoren: dit moet je weten over deze wet

Energielabel C op kantoren

Vanaf 1 januari 2023 verplicht is Energielabel C verplicht voor kantoren. Een gebouw mag dan maximaal een fossiel energieverbruik hebben van 225 kWh. Het vigerende bouwbesluit van 2012 stelt dat gebouwen voor die datum onder dit verbruik moeten zitten. Lukt dat niet? Dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden als kantoor.  Niet ieder kantoor is hetzelfde. […]

Kunnen we straks in ons kantoor blijven?

Op 1 januari 2023 moeten kantoorpanden voldoen aan energielabel C. Beter mag ook natuurlijk. En er zijn uitzonderingen. Maar de algemene regel is: als een pand niet energiezuinig genoeg is, mag het niet meer als kantoor in gebruik zijn. Dan hebben verhuurder en huurder dus een probleem. Het is nog ver weg, maar toch iets […]

Verbeter het energielabel van jouw kantoorpand in 5 stappen

Vanaf 1 januari 2023 dienen alle kantoorpanden van 100 m2 of groter voorzien te zijn van Energielabel C. We zetten hier in 5 stappen op een rij hoe jij het energielabel van je kantoorgebouw kunt verbeteren. Alleen actie nodig bij Energielabel D of minder De laatste jaren wordt er steeds duurzamer gebouwd. Zit je in […]