In 5 stappen naar energielabel C

Energielabel C: met deze 5 stappen heb je het zo geregeld

Sinds 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw van 100 m² of meer, energielabel C of beter hebben. Is dit niet het geval? Dan loop je het risico dat je de deuren van je pand moet sluiten. Met de juiste handvatten is het gelukkig iets eenvoudiger. In 5 stappen helpt DEB je dit te organiseren.    […]

Partnerbijeenkomst 19 juni 2023: update en actualiteiten energiebesparing

Energiebesparing en duurzaamheid zijn belangrijk en worden steeds belangrijker voor MKB ondernemers. MKB-Nederland en VNO-NCW werken samen met de ministeries van BZK en EZK om ondernemers te informeren over de kansen (en wettelijke plichten) op het gebied van energiebesparing. Op maandag 19 juni 2023 organiseert MKB-Nederland een informatieve partnerbijeenkomst energiebesparing voor partners over dit onderwerp. Tijdens […]

Uitnodiging bijeenkomst 8 september ‘energiebesparing-/informatieplicht vanaf 2023’ voor gebouweigenaren

In 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Dit gaat inhouden dat alle gebouweigenaren* verplicht worden te rapporteren over de ‘gebouw gebonden maatregelen’.   Ook moeten gebouweigenaren voor een groot aantal gebouwen gaan rapporteren over de ‘activiteit gebonden maatregelen’ van de huurders in die gebouwen. Wil je weten hoe je aan de energiebesparings- en/of informatieplicht kunt voldoen? Laat […]

Omgevingsdiensten gaan ook CO2-uitstoot beoordelen

De Omgevingsdiensten zullen vanaf volgend jaar ook toezicht gaan houden op de verplichtingen van bedrijven om de CO2-uitstoot te verlagen. Vanaf 2023 zijn bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparing ook CO2-reducerende maatregelen te treffen. Het is goed hier in 2022 al op voor te sorteren.   De verplichting om de CO2-uitstoot te reduceren, is […]

DEB als hulpmiddel bij energielabel C

Energielabel C: met deze 5 stappen heb je het zo geregeld

Sinds 1 januari 2023 moeten verreweg de meeste kantoorpanden in Nederland minimaal een energielabel C hebben. Een hoger label betekent dat een pand niet meer als kantoor mag worden gebruikt. DEB als hulpmiddel bij energielabel C helpt om kantoren aan te passen tot het niveau van label C of beter in 5 stappen. Gebruik daarvoor […]

Informatieplicht Energiebesparing: alles wat je moet weten over deze wet

Nederland moet net als alle andere Europese landen energiebesparende maatregelen nemen om klimaatdoelen te behalen. Om die reden werd de energiebesparingsplicht in het leven geroepen. Inmiddels is die regeling getransformeerd in de informatieplicht energiebesparing. Nieuw is de meldplicht die geldt voor ondernemers met een bepaald verbruik.   Wat houdt deze wet in? De informatieplicht energiebesparing is op […]

Verplicht energielabel C op kantoren: dit moet je weten over deze wet

Energielabel C op kantoren

Energielabel C op kantoren wordt vanaf 1 januari 2023 verplicht voor alle kantoorgebouwen. Een gebouw mag dan maximaal een fossiel energieverbruik hebben van 225 kWh. Het vigerende bouwbesluit van 2012 stelt dat gebouwen voor die datum onder dit verbruik moeten zitten. Lukt dat niet? Dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden als kantoor.     Niet ieder […]

Kunnen we straks in ons kantoor blijven?

Op 1 januari 2023 moeten kantoorpanden voldoen aan energielabel C. Beter mag ook natuurlijk. En er zijn uitzonderingen. Maar de algemene regel is: als een pand niet energiezuinig genoeg is, mag het niet meer als kantoor in gebruik zijn. Dan hebben verhuurder en huurder dus een probleem. Het is nog ver weg, maar toch iets […]