In 5 stappen naar Energielabel C

Energielabel C: met deze 5 stappen heb je het zo geregeld

Een energielabel geeft in één oogopslag aan hoe energiezuinig jouw bedrijfspand is. De schaal loopt van A (zeer energiezuinig) t/m G (zeer onzuinig). Vanaf 1 januari 2023 dient ieder kantoorgebouw van 100 m² of meer een Energielabel C (of beter) te hebben. Beschik je niet over dit energielabel? In deze 5 stappen helpt DEB je […]

Steeds meer kantoren met energielabel C

Energielabel C als urgent thema als advies aan ondernemers

Het gaat de goede kant op Steeds meer kantoren hebben een energielabel C. Dit is een vereiste sinds januari 2023. Een groot aantal kantoorpanden heeft echter nog geen label. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de stand van zaken opgemaakt. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er (nog) lang niet, is […]

Advies aan de ondernemer: Maak energielabel C tot urgent thema

Energielabel C als urgent thema als advies aan ondernemers

Ondernemers moeten alert zijn op de gevolgen van het verplichte energielabel C voor kantoren op 1 januari 2023. Zie energielabel C als een urgent thema, is het advies aan ondernemers, want de tijd dringt. Veel kantoren hebben nog geen label. En zonder het juiste label dreigt sluiting. Het aantal adviseurs dat kan beoordelen, is beperkt […]

Eigenaar en huurder – Samen energielabel C oppakken

Energielabel C - Samenwerking eigenaar en huurder is van belang

Wie is verantwoordelijk voor het energielabel? Als kantoren na 1 januari 2023 niet voldoen aan minimaal energielabel C, mogen ze niet langer worden gebruikt. Vaak wordt gevraagd: wie is verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen? De eigenaar en huurder zijn beiden verantwoordelijk voor energielabel C. Want voor beiden kan het grote gevolgen hebben. Daarom is het advies: […]

Hoe kies je een goede adviseur?

Huur een goede energieadviseur in om een energielabel te bepalen op basis van de werkelijke situatie en niet op basis van standaardeenheden (zoals het bouwjaar van een pand). Een goed advies, maar hoe vind je zo iemand?   Het advies heeft geleid tot de vraag bij ondernemers: hoe onderscheidt de betere adviseur zich? Er is […]

Advies: geef veel informatie aan je energieadviseur

Wie een energieadviseur inschakelt voor het bepalen van het energielabel van een pand, doet er goed aan zoveel mogelijk informatie te geven. Hoe completer de informatie, hoe beter en correcter het advies. Voor het inschakelen van een adviseur is overigens overheidssubsidie beschikbaar.   Een energieadviseur zal het energielabel van een pand bepalen aan de hand […]

Webinar verduurzaming – Energielabel C

Energielabel C - Wat moeten kantoren doen voor 1-1-2023

Energielabel C of beter voor kantoren is sinds 2023 verplicht. Branche- en ondernemersverenigingen kunnen hun leden ondersteunen om kantoren aan minimaal label C te laten voldoen. Tijdens dit webinar op 9 november is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden. Met informatie over gerichte maatregelen kunnen mkb-ondernemers aan de slag om zich voor te bereiden op 1 januari […]

Leidingisolatie: simpel maar geen gemeengoed

Isoleren van leidingen waardoor warm water loopt, is een simpele en vaak goedkope manier van energiebesparing. Het kan bijdragen het energieverbruik te verminderen. Ook voor kantoorpanden kan dit interessant zijn om na 1 januari 2023 een Label C te hebben.  Warmwaterleidingen die warm aanvoelen – en dus warmte afgeven – zijn een teken van energieverlies. […]

Bepaling van energielabel: de ene adviseur is de andere niet

Een eigenaar van een pand heeft het meest aan een zo exact mogelijke energieprestatie-berekening. Die geeft namelijk een eerlijk beeld van de werkelijkheid. Dat maakt het gemakkelijker een goede inschatting te maken van de mogelijke opbrengsten van energiebesparende maatregelen.     Er is een groot kwaliteitsverschil tussen energieadviseurs. Goed werk kost meer tijd en heeft een […]

DEB helpt bij realisatie energielabel C

energielabel C

Als een kantoorpand op 1 januari 2023 een lagere energiekwalificatie heeft dan energielabel C, mag het niet meer worden gebruikt. Voor ondernemers is het belangrijk dat hun kantoorpand tijdig aan het voorgeschreven niveau voldoet. Maak de realisatie van energielabel C of beter een prioriteit. DEB helpt je hierbij met het 5 stappenplan. DEB helpt met […]