Steeds meer kantoren met Energielabel C

Steeds meer kantoren voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor een Energielabel C. Een groot aantal heeft echter nog geen label. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de stand van zaken opgemaakt. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er (nog) lang niet, is samengevat hun conclusie.   Kantoorgebouwen […]

Advies aan ondernemers: maak label C tot urgent thema

Ondernemers moeten alert zijn op de gevolgen van het verplichte energielabel C voor kantoren op 1 januari 2023. Zie het als een urgent thema, is het advies, want de tijd dringt. Veel kantoren hebben nog geen label. En zonder het juiste label dreigt sluiting. Het aantal adviseurs dat kan beoordelen, is beperkt en de achterstand […]

Eigenaar en huurder samen label C oppakken

Wie is verantwoordelijk? Als kantoren na 1 januari 2023 niet voldoen aan minimaal energielabel C, mogen ze niet langer worden gebruikt. Vaak wordt gevraagd: wie is verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen? Is dat de eigenaar of de huurder? Het antwoord: allebei. Want voor beiden kan het grote gevolgen hebben. Daarom is het advies: ga snel met […]

Hoe kies je een goede adviseur?

Huur een goede energieadviseur in om een energielabel te bepalen op basis van de werkelijke situatie en niet op basis van standaardeenheden (zoals het bouwjaar van een pand). Een goed advies, maar hoe vind je zo iemand?   Het advies heeft geleid tot de vraag bij ondernemers: hoe onderscheidt de betere adviseur zich? Er is […]

Advies: geef veel informatie aan je energieadviseur

Wie een energieadviseur inschakelt voor het bepalen van het energielabel van een pand, doet er goed aan zoveel mogelijk informatie te geven. Hoe completer de informatie, hoe beter en correcter het advies. Voor het inschakelen van een adviseur is overigens overheidssubsidie beschikbaar.   Een energieadviseur zal het energielabel van een pand bepalen aan de hand […]

Verenigingen gaan aan de slag met Label C

Branche- en ondernemersverenigingen kunnen hun leden ondersteunen om kantoren aan Label C te laten voldoen. Tijdens een webinar op 9 november is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden. Met informatie over gerichte maatregelen kunnen mkb-ondernemers aan de slag om zich voor te bereiden op 1 januari 2023.   Per die datum geldt voor kantoorpanden in Nederland […]

Leidingisolatie: simpel maar geen gemeengoed

Isoleren van leidingen waardoor warm water loopt, is een simpele en vaak goedkope manier van energiebesparing. Het kan bijdragen het energieverbruik te verminderen. Ook voor kantoorpanden kan dit interessant zijn om na 1 januari 2023 een Label C te hebben.  Warmwaterleidingen die warm aanvoelen – en dus warmte afgeven – zijn een teken van energieverlies. […]

Bepaling van energielabel: de ene adviseur is de andere niet

Een eigenaar van een pand heeft het meest aan een zo exact mogelijke energieprestatie-berekening. Die geeft namelijk een eerlijk beeld van de werkelijkheid. Dat maakt het gemakkelijker een goede inschatting te maken van de mogelijke opbrengsten van energiebesparende maatregelen.     Er is een groot kwaliteitsverschil tussen energieadviseurs. Goed werk kost meer tijd en heeft een […]

DEB helpt bij realisatie Label C

Als een kantoorpand op 1 januari 2023 een lagere energiekwalificatie heeft dan Label C, mag het niet meer worden gebruikt. Voor ondernemers is het belangrijk dat hun kantoorpand tijdig aan het voorgeschreven niveau voldoet.   DEB helpt. De maatregelen die kunnen bijdragen aan verbeteren van het energieverbruik van kantoren zijn gemarkeerd.     Eén ervan […]

Webinar: Wat moeten kantoren doen voor verplicht Label C op 1-1-2023?

Energielabel C wordt vanaf 1 januari 2023 verplicht voor alle kantoorgebouwen. Lukt dat niet? Dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden als kantoor! Zorg ervoor dat alle organisaties voor wie dit geldt, hiervan op de hoogte zijn.   Niet ieder kantoor is hetzelfde. Daarom zijn er kaders geschetst met uitzonderingen op deze wet. Tijdens […]