Nieuwe EML goedgekeurd

De EML is gepubliceerd in de Staatscourant.  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2023. De EML bevat maatregelen die bedrijven kunnen nemen om energie te besparen. Voor elke ondernemer valt er winst te behalen dus kijk op onze website om te zien hoe jij met jouw onderneming je voordeel kunt doen. […]