Maatregel:

Vergroot de persluchtbuffer

Het starten en stoppen van een compressor kost veel energie. Sluit een (extra) buffervat aan op het bestaande persluchtnetwerk zodat meer perslucht opgeslagen kan worden. Op deze manier wordt het aantal starts en stops van de compressor beperkt.
Een compressor slaat aan om de (lucht)tank te vullen en slaat af als deze gevuld is. Indien de vraag naar perslucht varierrend is, zal de compressor vaker aan slaan bij een klein vat. Als er een buffervat is smeer je de perslucht als het ware uit over meer tijd. Hierdoor draait de persluchtinstallatie langer in nullast. Om niet steeds te moeten herstarten, draait de motor ook zonder daadwerkelijk de tank te vullen. Dit zijn nullast-uren en het doel is dit maximaal 5 minuten aan een stuk te doen.

Advies van de energieadviseur

Het maken van perslucht is erg duur omdat er veel energie verloren gaat door warmte. Perslucht heeft vaak niet de aandacht omdat het "geregeld" is. Hierdoor kan het vervangen van het buffervat daadwerkelijk veel effect hebben.Deze maatregel moet meteen uitgevoerd worden als de compressor ruim 16uur per dag draait, en bij vervanging als 14 uur per dag draait.

De wet

Er is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal 5 minuten aaneengesloten in nullast te draaien.
  • Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen.
  • De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur.
  • De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW.
  • Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
  • Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar.
  • Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze.

Voorwaarden om te voldoen en DBO

De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW. Lekkages zorgen voor een fors hoger verbruik, controleer daarom met regelmaat op lekkages en verhelp deze.

Planner
Status maatregel
Plan datum
Toelichting

Op de hoogte
blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang nieuws en kennisartikelen over duurzame energiebesparing.