Advies: ga na of je klein- of grootverbruiker van energie bent

Het is voor een mkb’er belangrijk om te weten of je als klein- of grootverbruiker van energie wordt aangemerkt. Gek genoeg heeft dat niet altijd te maken met je daadwerkelijke energieverbruik. Rechten en plichten van groot- en kleinverbruikers verschillen, bijvoorbeeld bij zonnepanelen. Het loont om het even na te gaan. Betaal niet te veel.   […]

Meeste bedrijfsdaken geschikt voor zonnepanelen

MKB-ondernemers zijn soms huiverig voor het laten installeren van zonnepanelen vanwege onzekerheid of de dakconstructie er wel geschikt voor is. Het is belangrijk dit door een deskundige te laten vaststellen. De kans is groot dat er geen of maar kleine beperkingen zijn.   Met kleine aanpassing zijn de meeste grote bedrijfsdaken geschikt voor zonnepanelen, stelt […]

Installatie van laadpalen ook financieel interessant

Het installeren van laadpalen kan interessant zijn voor de mkb-ondernemer. Niet alleen uit het oogpunt van klantvriendelijkheid en bijdrage aan verduurzaming, maar ook uit financieel oogpunt. De investeringskosten kunnen zich snel terugverdienen. Daarnaast is het plaatsen van laadpalen in een aantal gevallen verplicht.   Om met het laatste te beginnen: ondernemers zijn soms verplicht laadpalen […]

Zonnepanelen in 2023 mogelijk onderdeel van energiebesparingsplicht

Het Ministerie van Binnenlandse zaken onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2023 zonnepanelen te verplichten binnen de wet rondom de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Als deze wijziging wordt toegepast, moeten ook zonnepanelen verplicht worden geplaatst zodra de panelen een terugverdientijd krijgen van maximaal 5 jaar.   Vanaf 1 juli 2023 Het Ministerie is sinds deze week bezig […]

Ondernemers actief in realisering klimaatdoelstelling

Ondernemend Nederland is actief aan de slag met de vermindering van de CO2-uitstoot in de komende jaren. Dat stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van het succes van de eerste ronde van het programma Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2020. Er zijn 3.673 projecten van start gegaan.   In 2020 konden […]

Zonnepanelen plaatsen? Controleer eerst het dak!

Bekijk goed of je dakconstructie geschikt is voor het plaatsen van een grote hoeveelheid zonnepanelen. In de praktijk blijken projecten niet door te gaan omdat in een laat stadium blijkt dat het dak niet geschikt is. Het werk om subsidie aan te vragen en het project te starten is dan voor niets geweest.   Dit […]

Adviezen voor wie denkt over zonnepanelen

Naast energiebesparing, kun je bijdragen aan kostenverlaging en verduurzaming door het zelf opwekken van elektriciteit. Zonnepanelen zijn daarbij de meest gebruikte mogelijkheid. Voor ondernemers die nog geen ervaring hebben, is er een dossier ‘zonnepanelen’ aan DEB toegevoegd. Daarin staan ook een aantal belangrijke adviezen.   In tien punten is samengevat waarmee je rekening moet houden bij […]

1. Heb je een omgevingsvergunning nodig?

Voor zonnepanelen op het dak heb je in beginsel geen omgevingsvergunning nodig. Daarbij gaan we ervan uit dat: zonnepanelen, bekabeling en omvormer(s) één geheel vormen. Als er geen ruimte is voor de omvormer(s), dan mogen die in het gebouw staan. Zorg ervoor dat bij zonnepanelen op een schuin dak de panelen binnen het dakvlak blijven. […]

2. Is er transportcapaciteit voor teruglevering zonnestroom aanwezig?

Het landelijke stroomnet kent grenzen aan zijn transportcapaciteit. Het is verstandig hierbij stil te staan als je zonnepanelen overweegt te installeren. Het gaat dan om het terug leveren van stroom aan netbeheerders.   Stroomkabels uit het landelijke stroomnet hebben een bepaalde omvang. De dikte van de kabel bepaalt hoeveel stroom er doorheen kan lopen. In […]

3. Is het bedrijfspand geschikt voor zonnepanelen?

Bij de vraag of een dak geschikt is voor zonnepanelen, spelen verschillende zaken. Is er genoeg ruimte op het dak? Ramen, schoorstenen of koel units beperken het bruikbare oppervlak. Kijk ook of het dak niet te veel of te vaak in de schaduw ligt, bijvoorbeeld door koel units of gebouwen in de omgeving. Als er te […]