Uitnodiging bijeenkomst 8 september ‘energiebesparing-/informatieplicht vanaf 2023’ voor gebouweigenaren

In 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Dit gaat inhouden dat alle gebouweigenaren* verplicht worden te rapporteren over de ‘gebouw gebonden maatregelen’.   Ook moeten gebouweigenaren voor een groot aantal gebouwen gaan rapporteren over de ‘activiteit gebonden maatregelen’ van de huurders in die gebouwen. Wil je weten hoe je aan de energiebesparings- en/of informatieplicht kunt voldoen? Laat […]

Steeds meer kantoren met Energielabel C

Steeds meer kantoren voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor een Energielabel C. Een groot aantal heeft echter nog geen label. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de stand van zaken opgemaakt. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er (nog) lang niet, is samengevat hun conclusie.   Kantoorgebouwen […]

Energiebesparende maatregelen: gemeld en gerealiseerd?

Bedrijven die jaarlijks meer energie verbruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, zijn wettelijk verplicht te melden welke maatregelen ze gaan nemen om energie te besparen. Met het melden ben je er uiteraard niet. Het gaat om de uitvoering. De Omgevingsdienst controleert daarop.   Veel ondernemers hebben in de afgelopen coronatijd meer aan […]

Omgevingsdiensten gaan ook CO2-uitstoot beoordelen

De Omgevingsdiensten zullen vanaf volgend jaar ook toezicht gaan houden op de verplichtingen van bedrijven om de CO2-uitstoot te verlagen. Vanaf 2023 zijn bedrijven en instellingen verplicht om naast energiebesparing ook CO2-reducerende maatregelen te treffen. Het is goed hier in 2022 al op voor te sorteren.   De verplichting om de CO2-uitstoot te reduceren, is […]

Zonnepanelen in 2023 mogelijk onderdeel van energiebesparingsplicht

Het Ministerie van Binnenlandse zaken onderzoekt de mogelijkheid om vanaf 2023 zonnepanelen te verplichten binnen de wet rondom de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Als deze wijziging wordt toegepast, moeten ook zonnepanelen verplicht worden geplaatst zodra de panelen een terugverdientijd krijgen van maximaal 5 jaar.   Vanaf 1 juli 2023 Het Ministerie is sinds deze week bezig […]

Gebruik DEB als hulp bij Energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten verreweg de meeste kantoorpanden in Nederland minimaal een energielabel C hebben. Een hoger label betekent dat een pand niet meer als kantoor mag worden gebruikt. DEB kan helpen om kantoren aan te passen tot het niveau van label C. Gebruik daarvoor de uitgewerkte energiebesparende maatregelen.   De verplichting tot het […]

Energielabel C: met deze 5 stappen heb je het zo geregeld

Vanaf 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw van 100 m2 of meer, voldoen aan tenminste energielabel C. Doe je dit niet dan loop je het risico dat je de deuren van je pand moet sluiten. Met de juiste handvatten is het gelukkig iets eenvoudiger. In 5 stappen helpt DEB je dit te organiseren.    Lees […]

Informatieplicht Energiebesparing: alles wat je moet weten over deze wet

Nederland moet net als alle andere Europese landen energiebesparende maatregelen nemen om klimaatdoelen te behalen. Om die reden werd de energiebesparingsplicht in het leven geroepen. Inmiddels is die regeling getransformeerd in de informatieplicht energiebesparing. Nieuw is de meldplicht die geldt voor ondernemers met een bepaald verbruik.   Wat houdt deze wet in? De informatieplicht energiebesparing is op […]

Energielabel C kantoren: dit moet je weten over deze wet

Energielabel C wordt vanaf 1 januari 2023 verplicht voor alle kantoorgebouwen. Een gebouw mag dan maximaal een fossiel energieverbruik hebben van 225 kWh. Het vigerende bouwbesluit van 2012 stelt dat gebouwen voor die datum onder dit verbruik moeten zitten. Lukt dat niet? Dan mag het gebouw niet meer gebruikt worden als kantoor.     Niet ieder kantoor is […]

Kunnen we straks in ons kantoor blijven?

Op 1 januari 2023 moeten kantoorpanden voldoen aan energielabel C. Beter mag ook natuurlijk. En er zijn uitzonderingen. Maar de algemene regel is: als een pand niet energiezuinig genoeg is, mag het niet meer als kantoor in gebruik zijn. Dan hebben verhuurder en huurder dus een probleem. Het is nog ver weg, maar toch iets […]