Regiobijeenkomsten voor ondernemers

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren in mei en juni 2023 een volgende reeks regiobijeenkomsten om bedrijven en maatschappelijke instellingen te informeren over de aangepaste energiebesparingsplicht en de bijbehorende rapportageverplichtingen. Woensdag 24 mei: Rotterdam Maandag 5 juni: Assen Maandag 12 juni: Amsterdam Donderdag 15 juni: […]

EZK verstuurt ruim 60.000 brieven over informatieplicht

Per 1 juli 2023 wordt de energiebesparingsplicht aangepast. Dit betekent dat wanneer je aan de informatieplicht moet voldoen je uiterlijk op 1 december 2023 moet rapporteren in het eLoket van RVO. Heb je een energieverbruik van boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent)? Dan geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Deze bedrijven en organisaties […]

DEB.nl helpt ondernemers met energiebesparing

Profielfoto van Martin Kloet

Als land hebben wij klimaatdoelen opgesteld. Op de weg hier naartoe kunnen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf een belangrijke rol vervullen. Martin Kloet, senior projectleider bij belangenorganisatie MKB-Nederland vertelt hoe online platform DEB.nl (Duurzaam. Energie. Besparen) ondernemers helpt met energiebesparing.   Het ontstaan van DEB   In 2019 benaderde het Ministerie van Economische Zaken […]